informační měsíčník
 
HITRÁDIO VYSOČINA - ON-LINE
 
30.9.2008
Galerii osobnost najdete U Rau
Pelomovm rokem se stal rok 2005 pro majitele a hosty velkobtesk restaurace U Rau.
Kliknte pro zvtenPohostinn zazen, kter se nachz v centru msta a kter je znm mimo jin tm, e ped nm najdete chodnk hvzd slvy (populrnch lid z oblasti sportu a kultury), se toti v poslednch tech letech promnilo i v galerii malujcch osobnost.

Nkomu z nvtvnk penzionu i restaurace zabloud oi na stny s obrazy pi ekn na objednan jdlo, nebo kdy popjej pivo, vychutnvaj si kvu i jen tak vedou e s pteli, nkte milovnci umn zajdou pouze na vstavu, aby se podvali, jakm zpsobem se dle realizuj ti, co profesionlnmi vtvarnky nejsou, ale v malovn hledaj dal zpsob sebevyjden se.

Ji Rau, tamn podnikatel, popisuje zrod galerie takto: Kdy mi v roce 2005 vnoval Karel Gott obraz Tokn hudbou, ekl jsem tehdy, e to bude zakldajc obraz galerie. Stalo se tak pi pleitosti pokldn jeho hvzdy do chodnku slvy. Zpvk Karel Gott, neprodvajc originly, kopii podepsal, a zvraznil tm jaksi kest velkobtesk galerie malujcch osobnost. Slavkovy obrazy si v souasnosti mete prohldnout i v salonku restaurace, kde je soustedna piblin polovina jeho dl, kter zjemci obdivuj i kriticky posuzuj na putovn vstav po cel esk republice. Kdo vchz do restaurace U Rau, uvid dva zvten velkoformtov Gottovy obrazy hned po prav stran.

Postupn se sbrka galerie zaala roziovat. Ivan Mldek mi dal teba tip na Ivo Peka ze sv kapely. Ten nm letos vnoval obraz Gniov na jedno pltno namaloval Leonarda da Vinci a Alberta Einstena. Sm autor pidal ke sv mylence nemonho setkn dvou vjimench vysvtlen, pro pouil tolik rukou: Mnoz mali obecn neradi maluj ruce, protoe jejich ztvrnn je dost sloit. Chtl jsem dokzat, e j se toho nebojm. Malujc basista Banjo bandu Ivana Mldka vystavuje U Rau jet Komika obraz Jiho Wimmera. Ji Krampol zase pojmenoval jedno ze svch vtvarnch dl Karty nelou, Marek Vaut fotoobraz, kter vzbuzuje rozdln emoce, nazval Tlama pekeln a komentoval jej takto: Kad si pod nm me pedstavit, co chce. Kristian Kodet, kter pat mezi pravideln hosty restaurace, m osud jin oproti pedchozm. Jeho otec i praotec byli sochai, sm se netaj tm, e malovn je to, co ho dr pi ivot. Pispl do galerie dlem, kterm se zdej majitel mohou pynit i po umleck strnce. V zajet lsky edestiletho vtvarnka vyvolv pocity hlub a psobivj, ne se to da tm ostatnm. Profesionalita autorova pin divkovi silnj zitek vyaduje od nj i del pozorovn, aby barvy prostoupily jeho dui pln.

Proitek slvy a zrmutku zprostedkovv dlo mstnho autora Ivana Hlinku s doutnkem namaloval Stanislav Hork. Nvtvnci si pipomenou, legendrnho hokejistu, slavnho trenra, jen sestavoval v salonku restaurace U Rau soupisku na olympijsk turnaj ped deseti lety v japonskm Naganu.

Miroslav Pospil, velkobtesk mal, vystavuje v galerii obraz Vlastimila Brodskho, Miloslava imka a chyst ozdobit zdej prosted portrtem Radovana Lukavskho, Miroslava Hornka i Stelly Zzvorkov.

Obraz bavie Frantika Ringo echa je zajmav nvodem na pouit, kter dodal sm autor. Dvacet tisc mil pod moem slovy popsal a okomentoval Ringo ech na papr formtu A4. Destky rznch postaviek a figurek to vak vyaduj, vysvtluje Ji Rau.

Ti, kdo navtv velkobteskou restauraci, mohou krom oberstven objevit osobnosti na obrazech, ale tak si je pedstavit nejen za mikrofonem i ve studiu, ale tak v ateliru.

Kunsthistorici by nkter z dl jist zkritizovali, pro bnho divka a gurmna jsou vak vtanm zpestenm obda nebo veee.

Galerie malujcch osobnost je ale i vzvou pro ostatn restauran a jin zazen, aby pemleli o tom, jak vlastn prostory vyzdobit. Vdy kad podnikn umn jen a jen pov.

***

Kdy mi vnoval Karel Gott obraz Tokn hudbou, ekl jsem tehdy, e to bude zakldajc obraz galerie. Ji Rau, podnikatel z Velk Btee

Dl mi radost, e se o darovan obrazy mu podlit s naimi hosty. Ji Rau, podnikatel z Velk Btee

Zdroj: zpravy.idnes.cz

29.9.2008
ko ztratilo body s poslednm celkem tabulky ... Velk Bte - Herlec 0:0
FC Spartak Velk BteVce informac na www.fcvelkabites.com28.9.2008
22.9.2008 Se uskutenilo setkn s obany s Josefem Novotnm
V restauraci U Rau probhla beseda s obany Velk Btee.
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten26.9.2008
ko z venku poprv bez bodu ... Nov Ves - Velk Bte 2:1 (1:0)
Novek z Nov Vsi utdil naim druhou prohru v tomto soutnm ronku ...
FC Spartak Velk BteNov Ves navzala na vhru z minulho tdne a ovldla dal derby. Do veden se domc dostali po krsn pihrvce andery, kterou zuitkoval obstelenm uly nabhajc Havlk. Tak ve druh pli to byla Nov Ves, kter diktovala tempo hry. A po hodin hry se snaha vyplatila podruh, kdy se po standardce trefil hlavou Ondejka. Velk Btei vykesal jiskiku nadje Hammer, kter proel stedem hit a zavsil. Zvren npor host se ovem nekonal.

Gly: 42. Havlk, 60. Ondejka 78. Hammer. Rozhod: Jurka.
K: 3:4. Divci: 150.
Poloas: 1:0.

Nov Ves: P. Novotn J. Bure, Pohanka, T. Novotn, Kubk Krej, Ondejka, andera (88. Mnchek), ech (72. P. Star) P. Bure (83. Miluka), Havlk.
V. Bte: ula Vyskoil (58. Lznika), Blaek, Pohl, Hork (58. korpk) Dvok, Vesel, Nmec, Anto (82. Mal) Hammer, Buchta. Nejlep hri: Ondejka, andera Anto.

Velk Bte to na Novou Ves neum
V okresnm derby dvou astnk krajskho peboru slavila domc Nov Ves Hit v Nov Vsi je asi zaklet pro fotbalisty Velk Btee. Ti, i kdy v tto sezon pedvdj dobr vkony, na houevnatho novka nestaili a pokrauj tak v matnch vkonech s tmto soupeem.
Svenci trenra Nov Vsi Jana Nease maj s Bte v krajskm peboru pardn bilanci. Ped dvma sezonami vyhrli oba vzjemn duely a letos v tom pokrauj. Trenr Neas musel eit ped utknm jednu nepjemnost. Ze sestavy mu vypadli dva klov hri. Museli jsme se v zpase obejt bez kapitna Starho a tvrce hry Novotnho, oba odcestovali na dovolenou, vysvtlil kou. Hri, kte oba absentry zastoupili vak pedvedli velmi dobr vkon. Ml jsme z toho trochu obavy, ale kluci z laviky je dokzali skvle nahradit, pochvaloval si. Jeho tmu se podailo potvrdit vhru z minulho kola, kdy uspli na pd Vrchoviny, ziskem t bod i v domcm prosted. Bte se od naeho poslednho stetnut hodn zlepila, nebyl to jednoduch zpas, ke konci za stavu 2:1 ns dostala pod tlak, myslm, e se fotbal musel divkm lbit, zhodnotil Neas.
V kabin Velk Btee maj o dvodech, pro se jim proti Nov Vsi neda jasno. Nevyhovuje nm jejich styl hry, hraj drazn, tvrd, moc nekombinuj, spolhaj na nakopvan me, vyjmenovv piny nespchu asistent trenra Libor Bedn. Ten za svou hrskou i trenrskou kariru nepamatuje, e by nkdy v Nov Vsi slavil vhru. Bte tam snad nikdy nevyhrla, hrajeme technick fotbal a proto nm vyhovuj spe soupei, kte hraj jako my kombinan, uzavel Bedn.

Rozpis zpas FC Velk Bte (PDF).

Zdroj: denk Vysoina

22.9.2008
Do jnovho Exitu pipravujeme rozhovor s Katkou Bokovou.
Kliknte pro zvtenNapklad o jejm nvratu do tmu KP Brno..
/JR

22.9.2008
Bez komente...
Kliknte pro zvtenKliknte pro zvtenKliknte pro zvten


20.9.2008
Msto Velk Bte bylo opt spn - prodalo 12.500m2 za 707,- K/m2 vetn DPH!!!
Kliknte pro zvtenPes nezjem o pozemky v prmyslov zn u dlnice se Mstu Velk Bte podail spn prodej.
Dky firm Outuln a.s. se pozemky o vme 12.500 m2 prodaly za 419,- K/m2 (to pedstavuje naven od pvodn nabdky o cel 4,- K!). Firma Outuln a.s. a jedin zjemce z nieho nic, jen tak, pidala bonus: Dle informac starosty Bni zsk Msto Velk Bte dky smlouv o spoluprci s touto firmou dlo v podob parkovit a chodnk o vme 2.600m2 v hodnot 2.600.000,- K do 31. 12. 2010. Dle nkterch zastupitel je cena dla mon spe 3.000.000,- K. Tato stka zejm nen konen, protoe dle ing. Hovadka zejm bude navena o DPH ve vi asi 600.000,- K. Podtreno a seteno 3.600.000,- K : 12.500m2 = 288,- K/m2, tedy celkem 419,- + 288,- = 707,- K/m2 vetn DPH!

Pozn.: Doufejme, e smlouva o spoluprci bude realizovna uvnit msta pro poteby oban, a ne v prmyslov zn OUTULN Industry Park teba navc s tm, e drbu pevezmou bezplatn Technick sluby msta Velk Bte.
/JR

11.9.2008 aktualizovno (19.9.2008)
Betesk hode s tade!
/OH

15.9.2008 (aktualizovno 17.9.)
Bte vtala prezidenta
Vclav Klaus Vzcn nvtvy se Velk Bte dokala v pondl 15. z. V rmci oslav 600. vro poven na msto zavtal do Btee prezident esk republiky Vclav Klaus.
Na nmst se mu dostalo pijet od len Rady msta, kte byli obleeni v dobovch kostmech. Velk Btei byla panem prezidentem symbolicky stvrzena mstsk prva. Po zhldnut pedstaven nrodopisnho souboru Btean pevzal Vclav Klaus estn obanstv msta. Nejvt ohlas jak pana prezidenta, tak i ptomnch stovek oban si zskala btesk chasa, kter i v detivm poas podala heroick vkon pi nron Moravsk besed.

Po programu na nmst se prezident spolu s pozvanmi hosty odebral na slavnostn obd. Jako jeho astnk musm ct, e to pro m byl velik zitek. Asi hodinu a pl trvajc setkn pi slavnostn tabuli probhlo ve vel a ptelsk atmosfe. Prezident ocenil Velkou Bte jako msto, kter m ducha a tak pislbil, e jako n oban se do Btee jet vrt.

Fotky ji te ve fotogalerii.

/LK

16.9.2008
ko na hody vtzn!
U to vypadalo na dal remzu, vysvobozen pilo a s brankou kapitna Pelna ...
FC Spartak Velk BteDo utkn lpe vstoupili host a bylo z toho nkolik nebezpench skrum ped branku uly. Na defenziv se i s trochou tst povedlo ubrnit a zaali jsme se probouzet i smrem do pedu. Vt anci jsme si ovem nevytvoili. V druh pli nai pitlaili na pilu a hrlo se prakticky pouze na plce Tebe. Naim se opt nedailo v koncovce nebezpen plil Buchta, v dobr pozici trefil Dvok pouze golmana host. A deset minut ped koncem vzal na sebe odpovdnost Peln proel pes 5 hr a uklidil m do branky. V zvru se host do dn anci nedostali a nebt nepesnch finlnch pihrvek mohli nai jet skre navit. Skre nakonec zstalo 1:0 a pipsali jsme si velice dleit ti body.

branka: Peln
sestava: ula- Vyskoil, Pohl, Peln, Blaek- Anto (85.Lznika), Dvok, Nmec, Vesel- Buchta (60. Pokorn), Hammer (90. Hork)

Rozpis zpas FC Velk Bte (PDF).

Zdroj: fcvelkabites.com

11.9.2008
Fotbalov exhibice Btesk star gardy proti TMU RODK
Kliknte pro zvtenKliknte pro zvtenKliknte pro zvtenKliknte pro zvten

Ptek 12. z v 16:30, na fotbalovm stadionu ve Velk Btei.
Slavnostn vkop Bry tpnov, kter o pestvce zazpv. Dalm inkujcm bude zpvk Bob Frdl a o zpesten programu se postaraj tak maoretky. Mezi fotbalisty se objev i brati Pospilov. Na naich fotografich z obdob r. 1960 mete zavzpomnat na nae bval fotbalisty.
/OH

10.9.2008
k se: Kdo chce moc, nem nic.
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvtenPi stavb druhho retardru u koly se zapomnlo na zkuenost s prvnm a nestailo jinde obvyklch 12,5 cm 19 cm je pece vc! Tak tedy nezbv nic jinho ne se vrtit zpt na zem.Podvejte se jak to vypad, kdy se jej sna pejet autobus i kamion - ji te ve fotogalerii.
/HP

9.9.2008
Vtvarnci Btei
Kliknte pro zvtenSlavnostn vernis byla v pondl 8. z v 17 hodin zahjena vstava bteskch vtvarnk vnovan 600. vro udlen plnch mstskch prv Velk Btei.
vodn slovo pronesla Zora Krupikov, autorka mnohch obrzk a hlavn autorka mylenky uspodat tuto vstavu. Jsou zde k vidn obrazy irokho historickho rozpt - od znmho Sekova plaktu a po sotva doschl Setkn v ase Miroslava Pospila.
V druh sti vernise pedstavili Mgr. Martin tindl a RNDr. Josef Hjek nov Almanach Velk Btee. Ptomn pozdravil i PhDr. Karel Plocek, bval Btek, znm pekladatel a psycholog a autor zvrenho oddllu almanachu.
O hudebn pedly se postarala nadjn btesk klavristka Jana Rambouskov, v vodn skladb spolu s Petrou Velebovou a Otto Hasonm.
Starosta Mgr. Miroslav Ba spolu s mstostarostkou JUDr. Alenou Malou pedali prvn vtisky almanachu tm, kte se podleli na jeho tvorb. Vernise se zastnil i sentor Novotn.

Fotky ji te ve fotogalerii.
/OH

9.9.2008
Prvn hodov turnaj v marii
Kliknte pro zvten33 milovnk marie se selo v sobotu 6. z v devt rno na Bowling baru, aby si dokzali, kdo je nejlep.
Hrl se korunov mari ve tech. Prvn tyi hodinov kola se hrloo body, v poslednm, ptm kole u o penze. Cel maraton trval do t odpoledne. Zvtzil Zdenk Svoboda ml.nskokem 2 K ped Ren Truhlkem. Dky vce ne ticeti sponzorm byli tm vichni odmnni zajmavmi cenami.
Fotky ji te ve fotogalerii
/OH

8.9.2008
ACH TY KAMIONY !?
Kliknte pro zvtenKliknte pro zvtenKliknte pro zvten
8.9.2008
ko opt neudrelo veden - Jaromice nad Rokytnou - Velk Bte 1:1 (1:1)
V tto sezon je to skoro ji tradice ze ty zpas, kdy se nai dostali do veden dothli do vtznho konce jen jeden. Tentokr pili o body v zvru zpasu ...
FC Spartak Velk BtePrvn ple pinesla hodn prmrnou podvanou. Domc se vyskldali na svou polovinu a pouze ekali na rychl brejky. Nai byli v prvn pli aktivnj a vtinou se hrlo na polovin domcch. Vt ance k vidn nebyli, ve 26.minut se po skvl spoluprci Pokornho s Hammerem dostal druh jmenovan za obranu domcch a nedal branki domcch absolutn dnou anci - 0:1. Vypadalo to, e stejnm rozdlem tak prvn ple skon, ale nestalo se tak. Po prav stran utekl jedenz domcch hr a centrem nael ve vpn hlavu Chldka, kter se nemlil. Druh ple tak nepinesla dn zzran fotbal. Nai se pizpsobili he domcch a zaali pouze bez hlav nakopvat. Co pro obranu domcch neznamenalo prakticky dn nebezpe, navc ns domc dostali pod tlak. V 53.minut se opt pes obranu dostal Hammer bohuel ho pi stele zathl za ruku domc stoper a stela la mimo a p횝alka rozhodho zstala nm. To bylo z na strany na dlouh minuty ve. Domc hrozili hlavn ze standartnch situac, s tmi si nai nkdy i setstm dokzali poradit. V posledn minut jsme mli snad nejvt anci, Anto zathl m pedloil ho na vpno Veselmu ten obeel branke, ale jeho stelu vykopl obrnce Jaromic z brankov ry. Druh poloas, kter trenr Zboj oznail za nejhor v tto sezon tak gl nepinesl. Znamen to tedy dal bodk a ji tvrtou remzu v tto sezon.

Branky: 45. Chldek 26. Hammer. Rozhod: Petiv.

Jaromice n. R.: Kantor Foltn (46. Dusk), Svoboda, Urbnek, Pokorn Vybral, Chldek, Novotn, Krontord Kalay (79. Sova), Paul (87. Hank).

V. Bte: ula Vyskoil, Pohl, Peln, Blaek - Vesel, Dvok (90. Hork), Nmec, Anto- Hammer (80. Lznika), Pokorn (58. Buchta)

Rozpis zpas FC Velk Bte (PDF).

Zdroj: fcvelkabites.com

8.9.2008
Komedie DON QUIJOTE DE LA ANCHA.
Kliknte pro zvtenNavtvili jsme nejhranj autorskou komedii Boleslava Polvky DON QUIJOTE DE LA ANCHA.
Fotky ji te ve fotogalerii.


/JR

5.9.2008
Kiovatka bude po vlekl rekonstrukci otevena "v termnu".
Kliknte pro zvtenKiovatkou budemedle slov starosty jezdit od pondl 8. 9. 2008. Take btesk termn "ve do hod" bude spn zvldnut.


/JR

5.9.2008
Jestab se dokalo opravy silnice.
Kliknte pro zvtenKliknte pro zvten Vce informac v jnovm exitu.

/JR

3.9.2008
Remza s Bystic = dal bodov ztrta
Stejn jako proti Hartvkovicm jsme byli pesn 5 minut od vtzstv! Soupe dvakrt dotahoval nae veden a pokad se mu to povedlo a velkou mrou s na pomoc. V nadprmrnm zpase se oba tmy rozeli smrn ...

FC Spartak Velk BteNai zahrozili hned v 1.minut, ale hlavika Buchty minula branku. V 5.minut nai tonci utekli obran host, stelu Pokornho golman vyrazil pouze na hlavu Buchty, ten vak ve vyloen pozici minul odkrytou branku. Nai se dokali ve 20.minut drazn Dvok nadvakrt pekonal Trvnka v brance Bystice. Nai mohli prakticky po rozehrvce veden navit host patnou rozehrvkou nabdli obrovskou anci Pokornmu, ten vak sm na branke pouze trefil nohu stojcho branke. Bystice byla hodn rozhozen a o minutku pozdji stlel nebezpen dnes hodn agiln Dvok. Host se poprv osmlili a v 40.minut, ale stela z dlky tsn minula vrhn ty ulovi branky. Kdyby prvn poloas skonil rozdlem t branek nemohl se vbec nikdo divit, jene proklet poslednch zpas - promovn anc stle trv.

Hned po poloase nebezpen naphl Vesel, ale golman krsnou rnu fantasticky vyrazil. Jinak vod druh ple stejn jako v zpase s Polnou nai zaspali. Host nkolikrt nebezpen zahrozili, ani jeden z pokus vak mezi ti tye nemil. V 55.minut se hostujc hr postavil k pmmu kopu a na stelu pes ze ula nestail- 1:1. Tempo hry davali spe host, nai se chtli dostat k nebezpenm brejkm, jako v 61.minut kdy nebezpen stlel Pokorn, nsledn dorka Veselho minula branku. O deset minut pozdji se do dobr ance a velkho peslen dostali host, stelu z vpna natst teoval Pohl na roh. V 79.minut se zaali odehrvat snad nejzajmavj momenty zpasu. Nejdve rozhod vymyslel pro hosty pm kop, z nslednho centru hostujc hr trefil tyku na branky. O minutu pozdji el sm na branku Hammer, zvolil pihrvku na volnho Pelna, ten ovem przdnou brnu netrefil. Aby toho nebylo mlo o dal minutku pozdji se til sm na branke opt Hammer, ale tentokrt chladnokrevn zavsil - 2:1. Host vrhli vechny sly do toku. V 85.minut jim vak jeden z nejlepch mu na hiti Dvok daroval branku jeho nepovedenou zptnou pihrvku vystihl hostujc hr a vyrovnal. Byl to ovem opt Dvok, kter mohl tsn ped koncem rozhdonout po spoluprci s Hammerem jeho stele chybli jen centimetry. Kvalitnm a svin zpas tak svho vtze nepoznal.

branky: 20.Dvok, 81.Hammer - 55., 85.

sestava: ula- Vyskoil, Pohl, Peln, Blaek- Anto (56. Hammer), Dvok, Nmec, Vesel- Buchta (81. Hork), Pokorn

Rozpis zpas FC Velk Bte (PDF).

Zdroj: fcvelkabites.com

1.9.2008
Krut prvn porka... Velk Bte - Poln 0:1 (0:0)
Prvn leton porku nm utdila Poln. Urit se vak ned tvrdit, e vyhrl lep celek. Host nm utdili lekci v jednoduchosti a produktivit ...
FC Spartak Velk BteNai nastoupili ve stejn sestav jako v minulm zpase. Prvn poloas pinesl spe fotbalovou nudu a hru od vpna po vpno. Nai mli zemn pevahu, jene prakticky za cel poloas podn branke nevyzkoueli. Vtina stel se k nmu spe dokutlela, jedinm vnjm ohroenm tak byla stela Dvoka, z kterou si golman s problmy poradil. Druh poloas zaal v reii host. Jejich aktivita byla korunovna zhruba v dest minut druh ple, kdy Blaek ve vpn srazil hostujcho hre a kopala se penalta. S tou si stejn jako ped dvma tdny ula poradil, z nslednho vzruchu z bezprostedn blzkosti nespn autor pokutovho kopu pestelil. Poln se ovem pece jen dokal z rychlho brejku stdajc tonk pekonal bezmocnho ulu. Nai vrhli vechny sly do toku, jene na zformavanou a hodn poetnou obranu Poln jsme si nepili. Nai tak poprv odeli ze hit bez bodu, prohru budou moct napravit v tetm domcm zpase v ad proti tmu Bystice.

sestava: ula- Vyskoil, Pohl, Peln, Blaek- Anto, Dvok (Hammer), Nmec, Vesel- Buchta, Pokorn
Rozpis zpas FC Velk Bte (PDF).

Zdroj: fcvelkabites.com

27.8.2008
Padlo deset kilo masa, vna nepotan...
Jak se v poslednch nkolika letech stalo tradic, trnovala btesk chasa popjen lahodnho vinnho npoje na Plav v obci Pavlov.
Kliknte pro zvtenTakka tyi destky chasnk v ele s rychtem a rychtkou maneli Vlkovmi odvezl autobus Student agency v sobotu 16. srpna do tamnho kempu. Jet ped vlastn nvtvou sklpku si chasa dopla nco sportovnch aktivit a podn se nasytila aby nikdo nepil na lano, sndlo se ped nvtvou sklpku celch deset kilo masa.

V drun ptelsk atmosfe za zpvu lidovch psn pak Btet proili nezapomenuteln veer a nkte tak rno. Chasa dkuje firmm Student Agency, Slma s.r.o., Jebkova pekrna.

Vce v novm sle EXIT162, kter vychz v pondl 1. z 2008.

Nco vce o chase se mete dozvdt na www.chasavelkabites.ic.cz

24.8.2008
Na Bte si nepili ani Hartvkovice!
Bod ped zpasem by bral asi kad, nakonec vak nai odchzeli zklaman. Jet v 85.minut to vypadalo na body ti ...
FC Spartak Velk BteNai se favorita soute vbec nezalekli ahned ze zatku se zakouslido soupee. Vrcholem toho byla 16.minuta- Buchta pedloil m na mal vpno Pokornmu a ten do odkryt branky bez problm skroval a pipsal si prvn trefu v novm dresu. Nai dl pokraovali aktivn hrou, host vak nepsobili dojmem tmu aspirujcho na postup. V druh pli host od pehrady pidali na obrtkch, vtina pokus ovem svj cl minula. Nejvt anci naich splil Buchta, kter sice m usmrnil do przdn brny nedal mu vak razanci a hostujc obrnce z brankov ry m vykopl. V dobr pozici byl tak stdajc Hammer, stela brankou neskonila dky pohotovmu zkroku obrnce, kter si ovem nejsp pomohl faulem. V 87.minut zathl m Miko dostal ho ped branku a po velk trm vrm m skonil na bevn a nsledn tak na brankov e, do st ho dopravil a Pohl- 1:1. Vzhledem k prbhu zpasu si nai zaslouili zvtzit a za pedvedenou hru si urit zaslou pochvalu.

statistiky (z webu hartal.cz)
stely na branku 7:3
stely mimo 8:10
rohy 5:8
ofsajdy 5:0
fauly 13:16
k 3:4

sestava: ula- Vyskoil, Pohl, Peln, Blaek- Vesel (Lnika), Nmec, Dvok, Anto- Pokorn (Hammer), Buchta (Hork)

Rozpis zpas FC Velk Bte (PDF).

Zdroj: fcvelkabites.com

21.8.2008
ITW Pronovia novou stavbu zruila
Ji na jednn Zastupitelstva msta Velk Bte dne 6.8.2008 pan starosta oznmil, e firma ITW Pronovia ustupuje od svho zmru vybudovat novou vrobn halu v Prmyslov zn Kokov.
Kliknte pro zvtenZastupitelstvo tedy schvlilo vyut pedkupn prvo msta k pozemku parc. . 358/3 - orn pda o vme 29645 m2 v k.. Kokov a odkoupit tento pozemek od spolenosti ITW Pronovia, s.r.o. za cenu 300,- K/m2.

Na mimodnm jednn zastupitelstva ve stedu 20.8.2008 byla schvlena smlouva o krtkodobm vru na zptn nkup tohoto pozemku. Msto m obrovskou anci zskat nemal finance, kter zoufale chyb v mstsk pokladn. Doufejme, e mstt ednci vyuij vechny dostupn prostedky k spnmu prodeji tohoto atraktivnho pozemku a e zisk bude efektivn pouit pro poteby oban Velk Btee.

Vce v asopise EXIT 162 - nov slo vychz 1.9.2008
/HP

19.8.2008
DOBR BOD, ALE NAKONEC MOHLY BT I TI
Na zpase ka jsem sice v nedli v Novm Mst nebyl, z kusch zprv svch jednotlivch zdroj se Vm ale pokusm alespo v krtkosti piblit jeho prbh.
FC Spartak Velk Bte Vprvn tvthodin pr nai fotbalist na trvnku vNovm Mst peili svoji klinickou smrt. Domc je pikovali kvlastn estnctce a jen obtavost naich ve spojen spotebnou dvkou tst je uchrnila od brankov pohromy.

Vrchovina skuten zpas zaala vborn a asi si i zaslouila svoji pevahu glov zuitkovat, nicmn nestalo se tak, a kdy domc pohrdli i pokutovm kopem nazenm za ruku L. Blaka, kter V. ula bravurnm zkrokem zlikvidoval, poloasov skre zstalo 0:0.

Tu u na hiti schzel Z. Vesel, kter musel snejvt pravdpodobnost pro nevolnost odstoupit. Nahradil ho P. Anto a pedvedl velmi dobr vkon, jeden znejlepch mezi naimi hri.

Ve druh pli se obraz hry zmnil. Domc tlak postupn ustupoval a zaali se prosazovat i nai, by se do vyloench anc nedostvali. Spibvajcm asem bylo tak evidentn, e nai by bod za bezbrankovou remzu na rozdl od domcch brali a do dnho zbsilho toen se nepoutli. Paradoxn to ale byli prv oni, kdo se nakonec mohl radovat zvtzstv. To by ale R. Hammer ve vyloen pozici nedlouho ped koncem zpasu nesml pestelit zcela odkrytou branku domcch! Vkontextu tto ance vsledn remza 0:0 uspokojila nakonec i domc.

Sestava naich: ula Vyskoil, Pohl, Peln, Blaek Vesel (13. Anto), Nmec, Dvok, Buchta Pokorn, Hammer
Dle stdali: Hork, Lznika
K: Vyskoil (druh K)

Rozpis zpas FC Velk Bte (PDF).

Zdroj: fcvelkabites.com

18.8.2008
Co se nevelo do Exitu162 Specil
Vletonm roce si pipomnme vro 40 let po okupaci, a tehdy napsal pan Jaromr Kotk lnek O jednom pomnku na jednom nmst (zdroj: Kronika Velk Btee)
Kliknte pro zvtenKliknte pro zvtenKliknte pro zvtenKliknte pro zvtenJak to dopadlo s jeho zveejnnm si pette sami. Nabz se vaha jsou to doby dvno minul, nebo jsme opravdu jet ped nedvnem nco podobnho zaili?
/HP


 

18.8.2008
Vjezdn konzultace sentora Josefa Novotnho
Kliknte pro zvtenVjezdn konzultan hodiny sentora Josefa Novotnho pro obany Velkobteska se uskuten v pondl 8. z 2008 od 15:30 do 17:00 hodin na Mstskm ad ve Velk Btei./JR

15.8.2008
Btesk mle v ESK KNIZE REKORD
Pan Josef Zimovk vytvoil esk rekord a nejrychleji projel ve dvojci na historickm vysokm kole Bteskou mli, kter m 600m.
Kliknte pro zvtenKliknte pro zvtenKliknte pro zvtenKliknte pro zvtenKliknte pro zvtenJej trasa byla vytvoen u pleitosti oslav 600 let Velk Btee v historickm centru msta. Po celou dobu rekordu jako spolujezdec jel jeho bratr Ji Zimovk. Rekord byl vytvoen 8. ervna 2008 v rmci Mistrovstv republiky historickch velocipd a certifikt je od dnenho dne k vidn v Restauraci U Rau.
/JR

12.8.2008
Taxikka z Velk Btee oslavila 102 let - BLAHOPEJEME!
Stovky a jet dvou let navrch se v nedli doila Marie Cahov z Velk Btee. Oslavenkyni vak u v ptek ekaly gratulace a oslava na radnici, na kter si ipern babika podila nov aty.
Kliknte pro zvtenKliknte pro zvtenKliknte pro zvten Syny mm dva, ale abych spotala vechna vnouata, pravnouata a prapravnouata, to po mn nechtjte, smla se jubilantka, kter se i pes ctyhodn vk t dobrmu zdrav a ije v bteskm domov dchodc. Jej star syn nyn bydl v Btei, mlad v Brn.

Marie Cahov o svho manela pila pi bombardovn v roce 1945 a potom zstala sama se svmi syny. Nejdve jsem byla v domcnosti a pak jsem taxovala. Pak u to nelo, jednou to bylo v politice tak, pak zase jinak, prohlsila seniorka o sv na enu tehdy ponkud netypick taxiksk ivnosti. Tu ve Velk Btei provozovala, dokud to podmnky dovolily.

Krom pn veho dobrho od ptomnch host se btesk rodaka Marie Cahov dokala i ponkud zvltnho daru btesk starosta Miroslav Ba j mimo jin pedal symbolick kl od budouc btesk odpoinkov. Prv v t se pvodn mla podle loskho pn oslavenkyn gratulace uskutenit.

Zahrada by mla bt dokonena a na podzim, zatm vm pedvm tento symbolick kl, kter jsem se pokusil natt zlatou barvou. Doufm, e se pak v zahrad sejdeme a vy ji budete moci odemknout, prohlsil starosta pi odevzdvn kle.

Zdroj: www.denik.cz

10.8.2008
10.8.2008 - FC Spartak Velk Bte mui A - Jemnicko 4:2 (2:1)
Vtzn premira operkovan tymi gly. Do nov soute vstoupili nai nejen vynikajcm vkonem, ale tak vtzstvm. Dvma gly se blsknul Tom Peln, po jedn brance pidali Pohl a Buchta ...
FC Spartak Velk Bte Nov sezona pinesla tak hodn zmn v zkladn sestav. Na pravm kraji obrany operoval Roman Vyskoil. Ve stedu zlohy doplnil Nmce Dvok. tok pak vytvoili Miroslav Buchta a Ji Pokorn.

Nai byli od zatku aktivnj a snaili se hrou po zemi dostat do anc. Prvn vnj monost ml Pokorn, kter po dlouhm autu trefil z hlu hlavou bevno. V 24.minut poprv nai udeili, roh Nmce usmrnil do brny hlavouJan Pohl - 1:0. Zatmco si soupe v prvn pli vt anci nevytvoil. V nejvt na anci pestelil branku Dvok. V druh pli byla k vidn vyrovnan hra, host se pokoueli o vyrovnnvt anci si ovem nevytvoili. Naopak naim se povedlo zvit na 2:0, dlouh m za obranu stihnul dobhnout Anto, kter pihrvkou pod sebe naservroval m Buchtovi a ten sestelou k tyi nemlil. Bohuel druh branka jakoby nae uspela a nechali hrt soupee. Tomu situace vyhovovala a po rychl narece stedem hit musel poprv lovit m ze st tak ula. Hosty ovem dokonale uzemnila stela Pelna ze 40metr, kter k pekvapen pln vech msto v sti za brankou skonila v stiv brance! Pot se ovem hostujc golmanpo stele Antoevythl a vytlail m na roh. Dal zmna stavu na sebe nenechala dlouho ekat. Nejdve se k zemi skcel Pohl, kterho chytla ke. Soupe toho dokonale vyuil a namsto zakopnut me podnikl rychl tok nakonci nho se opt tepotal m za zdy bezmocnho uly. Definitivn rozhodnut pinesla 88.minuta a hlavika kapitna Tome Pelna. Vstup do sezony tak vyel naim hrm na jedniku, v ptm kole mme na hit Vrchoviny a byla by urit koda nedovst njak bod(y).

branky: Peln 2, Pohl, Buchta
sestava: ula - Vyskoil, Pohl, Peln, Blaek- Anto, Dvok (Ivank), Nmec (Lznika), Vesel (Hork) - Pokorn, Buchta

Rozpis zpas FC Velk Bte (PDF).

Zdroj: fcvelkabites.com
/MD

8.8.2008
JIRKA HUDLER DOVEZL STANLEY CUP NA MORAVU
Kliknte pro zvtenKliknte pro zvtenKliknte pro zvtenJI Hudler po pletu z USA cestou do Vsetna na pravideln zastvce v Restauraci U Rau. Hr vybojoval v dresu Detroitu Red Wings Stanley Cup, kter vera pedstavil ve Vsetn, Olomouci a Prostjov.


/MD

7.8.2008
Rozshl por u Velk Btee
Kliknte pro zvtenKliknte pro zvtenKliknte pro zvtenKolem poledne dolo k rozshlmu poru obil na poli u Velk Btee smrem ke Kov vedle Bikosu. Por dostali pod kontrolu hasisk sbory nejen z Velk Btee.

Foto: Ctibor Veleba
/MD

5.8.2008
NO NAME ve Stanovitch
Prvn srpnov ptek se ve Stanovitch uskutenil 5. ronk Rockov noci.
NO NAMEVeer moderoval Petr Holk (rdio Krokodl) a na dvou podich se vystdalo nkolik kapel. Po dest hodin veer vystoupila i kapela No name. V arelu nechybl ani Petr Bende.
Vce v dalm vydn Exitu162

Fotky ji te ve fotogalerii.
/MD

4.8.2008
Jednn Zastupitelstva msta Velk Bte . 19/08
Datum konn: steda, 6.8.2008 v 17 hodin v zasedac sni radnice
Program:
1. Zahjen
2. Schvlen ovovatel zpisu
3. Schvlen len nvrhov komise
4. Schvlen programu jednn
5. Schvlen smlouvy o pijet krtkodobho vru*
6. Schvlen smlouvy o dlo na akci "Inenrsk st a komunikace pro rodinn domy Velk Bte, ul. Jihlavsk - I. etapa"
7. Stanoven cen stavebnch pozemk pro stavby ve uvedench rodinnch dom
8. Projednn nabyt a pevodu nemovitost
9. Rozen rozvojovho plnu a aknho plnu msta Velk Bte
10. Rzn
11. Zvr
Pozn.: ptomn oban msta maj monost pedkldat sv stanoviska k vcem, kter jsou dny do programu jednn ZM ihned pi jejich projednvn

*materily k uvedenmu bodu budou k dispozici a na vlastnm jednn ZM
/OH

28.7.2008
Ve Velkm Mezi probhly velkolep oslavy 600 let
600. LET VMO tomto vkendu probhly ve Vekm Mezi jedinen dobov oslavy. Dvodem bylo zskn plnch mstskch prv ped rovnmi 600 lety.

Vce na www.NovinyVM.cz.23.7.2008
Turnaj v basketbale mu
V sobotu 19. ervence bojovaly tmy CHAOS, POSPA TEAM, FALCO TEAM a OSOVKA o pohry v turnaji v btesk sportovn hale.
BASKETZaslouen vyhrl tm OSOVKA, na druhm mst se umstil POSPA TEAM a na tetm FALCO TEAM. Nejlepm stelcem byl Pavel Burinek z OSOVKy.

Fotky ji te ve fotogalerii.


/OH
17.7.2008
Dva misti republiky z Velk Btee
Ti medaile pivezli Petr Ouednek a MUDr. Zdeka Ouednkov z mistrovstv republiky ve veslovn v Raicch.
 Na mistrovstv republiky ve veslovn v Raicch 11. 13. ervence zvtzila v kategorii mu do 23 let osma s kormidelnkem, jejm lenem byl Petr Ouednek. Mladci ve stejn sestav vybojovali stbrnou medaili v kategorii senior, kde je pedstihl pouze tm nominovan na olympidu v Pekingu. Bezprostedn po Raicch odjel Petr Ouednek na mistrovstv svta do Brandenburgu. Pipomnme, e Petr byl v noru ocenn v anket naeho asopisu jako Sportovec Velk Btee roku 2007.
Na stejn regat vybojovala zlatou medaili v kategorii masters ensk osma s kormidelnkem, v n veslovala MUDr. Zdeka Ouednkov, Petrova maminka, bval eskoslovensk reprezentantka.
Fotky ze zvodu en najdete ji te ve fotogalerii, fotky ze zvodu mu i rozhovor uveejnme po nvratu Petra z mistrovstv svta.
/OH

17.7.2008
Traktorfest na Rud
2500 nvtvnk obdivovalo 13. ervence traktory u Rudy.
TRAKTOR FEST 2008 - RUDA U podruh podal Sbor dobrovolnch hasi z Rudy u Velkho Mezi Traktorfest - pehldku rznch traktor, traktrk a frz domc i tovrn vroby. Atrakcemi byla jzda zrunosti i polygon, na nm zvodnci zdolvali kldy i umle vytvoen kopce, sout o nejsilnj traktor, ale i jin zpolen - napklad kutlen kulatho balku slmy. I pro dti byl pipraven bohat program.
Celm dnem provzel modertorsk tm Rdia Vysoina. Poadatel odvedli vbornou prci a nvtvnci odchzeli spokojeni. Za zmnku stoj, e poadatelsk obec m i vetn mstn sti pouze 340 obyvatel.

Vce ve fotogalerii a zijovm Exitu 162.
/OH

10.7.2008
Centrum kultury, sportu a zjmovch innost Osov Btka
Kliknte pro zobrazen dokumentu
Sen o nov, modern multifunkn hale v na obci dojde naplnn... Vce >>

2.7.2008
Pohotovost ve Velk Btei zstv
Velk Bte - Dvanct proti tyem. Tak dopadlo pondln hlasovn bteskho zastupitelstva ve prospch zachovn Lkask sluby prvn pomoci (LSPP).

A to i kdy zastupitel v kvtnu rozhodli o jejm zruen od 1. ervence s tm, e prioritn je sil o vznik stanovit Rychl lkask pomoci (RLP). Pohotovost tedy ve mst zstv, a to na dobu neuritou.

>Zastupitel o tom rozhodli pouh den ped jejm plnovanm zruenm. Pedchoz usnesen bylo revokovno. O vzniku stanovit Rychl lkask pomoci se hovo u adu let, Bte je dajn mezi pti msty, kde by mlo vzniknout, ale nic nen na pape, a tedy ani jist, uvedla btesk zastupitelka Hana Pcklov.

Vtina zastupitel se pikln k vmn. A bude rychl, bude mon zruit pohotovost. Osobn bych rda podkovala tm, pro kter je zdrav lid pednj ne finance. Necelch 40 tisc msn msto nezruinuje, dodala zastupitelka.

S vsledkem hlasovn naopak nen spokojen btesk starosta Miroslav Ba, kter zvedl ruku pro zruen pohotovosti. tyiadvacetihodinov lkask sluba m logiku. Ale pohotovost funguje jenom v sobotu, v nedli a ve svtky od 10 do 18 hodin. Ztrta za prvn pololet byla tvrt milionu korun, uvedl Miroslav Ba.

Jednn o stanoviti Rychl lkask pomoci je plnovno u na pt rok. Nesouhlasm s tm, aby se dl udroval tento zastaral systm. Za jednu slubu pili tyi lid. To je jeden za dv hodiny, a takov provoz je pro msto velikosti Btee skuten pepych, argumentoval Ba.

ZDROJ: www.denik.cz
 
     
1.10. vyel EXIT162
+ 4 strany navc !!!
Kliknte pro zvten - oblka EXIT162 - z 2008 1.8.2008 Vyel EXIT SPECIL 2008
Prv v prodeji na obvyklch mstech nov slo Exitu162 specil, kter vychz jako fotopublikace k 600. vro udlen plnch mst- skch prv Velk Btei.
Publikace vyla v limitovanm potu.
 
ete problm s bydlenm?
Velk Bte je dobr adresa.
Doporuujeme: www.realityd1.cz

INZERCE:
Kliknte pro zvten
Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

PARTNEI:
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Informan - inzertn portl pro Velk Mezi a okol.
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Aktuln informace z VM.
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
 
EXIT 162 - tel. 724 782 162, inzerce 777 734 810  |  exit162@seznam.cz