informační měsíčník
 
HITRÁDIO VYSOČINA - ON-LINE
 
30.12.2008
Por dodvek ve Velk Btei
Kliknte pro zvten30. prosince v 18:05 hod byl na Krajsk operan a informan stedisko Hasiskho zchrannho sboru kraje Vysoina ohlen por automobil na ulici Vlkovsk ve Velk Btei.
Na msto udlosti vyjela jednotka profesionlnch hasi ze stanice Velk Bte spolen s jednotkami dobrovolnch hasi z Velk Btee a Osov Bitky.

Przkumem msta udlosti bylo zjitno, e v arelu dopravn firmy ho dv dodvkov vozidla. V jednom z vozidel byly v dob poru dv tlakov lhve. Hasii provedli vynesen lhv a jejich nsledn ochlazen. Na uhaen poru automobil bylo pouito nkolik vodnch proud. Proveden byl i przkum stech okolnch objekt, aby dolo k vylouen dalch monch ohnisek poru. Pi poru nebyl nikdo zrann.

Plameny napchaly kodu ve vi 1 500 000 K. Pina poru se vyetuje.

Petra Musilov, tiskov mluv HZS kraje Vysoina
/Ji Rau

29.12.2008
100. narozeniny Marie Robotkov z Velk Btee
Kliknte pro zvtenStolet narozeniny oslavila 17. prosince letonho roku pan Marie Robotkov z Velk Btee. S kytic kvtin a drkem se mezi adu gratulant zaadil i radn kraje Vysoina pro oblast socilnch vc Petr Krl.
Krsn ivotn jubileum oslavila vitln pan Marie v kruhu rodinm, s vnouaty a pravnouaty a s celou adou dalch milch host. Podle informac starosty Velk Btee Miroslava Bni vak nen pan Marie nejstar obankou msta. Nejstar obyvatelkou msta je Frantika Konarov (105 let) a Marie Cahov (103 roky).

Jitka Svatoov, tiskov mluv krajskho adu kraje Vysoina
/Ji Rau

28.12.2008
V pondl se rozjede vlek na Fajtov kopci
Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten
V pondl 29. prosince 2008 v 8 hodin se rozjede vlek na sjezdovce Fajtv kopec ve Velkm Mezi.
Vce informac na www.novinyvm.cz
/Ji Rau

18.12.2008
Pohotovost opt v ohroen
Nejsem ekonom, ale protoe ponesu spoluodpovdnost za rozpoet msta v roce 2009, podm o spoluprci vysokokolsky vzdlan ekonomy, abych mohl na nsledujcm jednn zastupitelstva pedloit nvrh rozpotu, jen zajist financovn lkask pohotovosti ve Velk Btei.
Libor Buchta
/Mgr. Ladislav Koubek

17.12.2008
Jan Kasal o Josefu mdkovi
Kliknte pro zvten Josefa mdka jsem znal dlouh lta. Kdykoli jsem mohl, zastavil jsem se na radnici ve Velk Btei a nechal se informovat, co Velk Bte pipravuje a kon. Pot, co ji nebyl starostou, jsem velmi pozitivn vnmal aktivity Josefa mdka nejen ve Velk Btei, ale i v irm okol (Kov atd.). Pro m je pan Josef mdek lovkem, kter dlal to, co kal. Pitom il a erpal z evangelia. A proto jsem si jej vdy vil.
/Mgr. Ladislav Koubek

15.12.2008
HC VELK BTE - HC UHERSK BROD 3:3
Kliknte pro zvten
/Ji Rau

11.12.2008
ZEMEL JOSEF MDEK

Bval starosta (v letech 1990-98) a souasn radn, pan Josef mdek, ohromn pracovit a spoleensk lovk, kter se mnohostrann angaoval a zajmal o dn ve Velk Btei, tu ji snmi nen.

Zemel nhle vpondl, 8. prosince 2008 ve vku nedoitch 65 let. Rozlouen se kon vsobotu dne 13. 12. 2008 ve 14 hodin vchrmu Pn sv. Jana Ktitele ve Velk Btei, po mi bude uloen do rodinnho hrobu vJasenici.

Bude nm chybt.

/Ji Rau

10.12.2008
ZASEDN ZASTUPITELSTVA
Pondl 15. prosince 2008 v 16 hodin.
Psl Kulturnho domu, Vlkovsk 482
/Ji Rau

9.12.2008
Vnon turnaj na Sokole v Jihlav
Kliknte pro zvten sobotu 6.12.2008 jsme se zastnili Vnonho turnaje na Sokole v Jihlav. Tato sout je pro ns u tradin zakonenm sezony a taky se nm tady vdycky da. Letos ns vyrazilo celkem 11 a dom jsme pivezli 3 zlat a 4 stbrn madaile, take velk spch. Na medailov umstn v drustvech a dort to letos nestailo, ale mme motivaci na pt ronk.
Umstn:
1. msto - Ivo Bure, Stanislav Mihal, Radim Hlobil
2. msto - Anita Mihalov, David ermk, Jan Myn, Tom Hlobil
Vce ve fotogalerii.
/Ondej Blha

8.12.2008
VNON PN
Kliknte pro zvten
/REDAKCE

5.12.2008
Kalend poktn
Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten  
Nov kalend Bteskho chodnku slvy byl poktn. Ktu se zavechny hvzdy ujal Filip Ren a skupina Maxim Turbulenc.
Souasn vychz historick btesk kalend, kter vydv firma Mihal ji patm rokem. Kalend pro rok 2009 se tk sedmdestch let. Oba kalende budou v limitovanch potech v prodeji od 10.prosince 2008.
/Ji Rau

5.12.2008
HC VELK BTE - KROM͎ 8:1
Kliknte pro zvten
/JR

4.12.2008
ZAHJEN ADVENTU NA RUD
Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten  
Vdob pedvnon se letos ji podruh seli obyvatel obce Ruda a jejich ptel, aby pivtali advent zpvem na Karaoke Show Edy Stodoly. Vpedveer 1. adventn nedle se seli nejprve ti nejmen. Soutilo se nejen ve zpvu, ale tak ve zrunosti a dovednosti, protoe dti si ssebou pinesly sv vnon vtvory. Nebylo dleit vyhrt, protoe dti se skvle bavily a zkrtily si tak dobu toho krsnho pedvnonho ekn na Jeka.
Veer se seli dospl, kte si mohli pochutnat na tradinch vnonch npojovch specialitch svaenm vnu, hork medovin a specilnm pivnm npoji Korma. I oni soutili v Karaoke Show. Leton ji druh trofej pro vtze za tu snahu urit stla. Nejvt odmnou vak vem ptomnm bylo vystoupen znmch umlc, kter cel veer dstojn zakonilo.
Atmosfra byla stejn pedvnon kouzeln jako vloni a poadatelm bylo nejvt odmnou to, e se spolu ve velkm sle kulturnho domu v Rud u Velkho Mezi seli pjemn lid rznch generac a pesto se vichni dobe bavili. Pro velk spch si pt rok dme opt zleet, abychom vs vechny i nadle spn bavili.
/Mgr. Marcela kov za vechny poadatele

1.12.2008
TURNAJ V JUDU
Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten  
Nejmen zvodnci na turnaji v JUDU v Jihlav.
Dal n soutn den byla nedle 23.11.2008. Na turnaj do SK Jihlava vrazili nejmen zvodnci.
V siln konkurenci zvodnk z 11 oddl bylo nae umstn:
Standa Mihal 2.msto
Radim Hlobil 3.msto
Vojta Pospil 3.msto
Anita Mihalov 3.msto
/Ondej Blaha

27.11.2008
Ale Rika v motorestu Velk Bte
Dlnice D1Znm "zuiv reportr" Rdia Impuls Ale Rika se zastavil v motorestu ve Velk Btei.
/JR

26.11.2008
MR dorostu - JUDO
Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten
22.11.2008 v Olomouci Filip Blaha vybojoval velice pkn 5. msto
/Ondej Blaha

20.11.2008
OZNMEN VEEJNOSTI
Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten

27.11.2008 Doplnnno video ze zastupitelstva - vce v sekci VIDEO!!!

Bod 1: Velk Bte, 12. 11. 2008
Vzdn se lenstv vzastupitelstvu Msta Velk Bte a lenstv vKontrolnm vboru
Ven zastupitelstvo, ke dnenmu dni, tj. 12. 11. 2008 se vzdvm funkce zastupitele a zrove lena Kontrolnho vboru. Dvodem m rezignace je moje nespokojenost srozhodovnm zastupitelstva voblasti prodeje pozemk vPrmyslov zn i v prbhu smny a prodeje pozemk na Jihlavsk ulici, nespokojenost sprotahovnm zmn zemnho plnu stejn jako nespokojenost svvojem voblasti LSPP a Zkladn koly na Tinovsk atd. Hana Pcklov

Bod 2: Velk Bte, 12. 11. 2008
Vzdn se lenstv ve Vboru pro zemn plnovn, regionln rozvoj a vstavbu Zastupitelstva msta Velk Bte
Ven zastupitelstvo, vzdvm se tmto dnenm dnem 12. 11. 2008 sokamitou platnost lenstv ve Vboru pro zemn plnovn, regionln rozvoj a vstavbu Zastupitelstva msta Velk Bte. Dvodem je elov veden negativn prezentace m osoby, jako lena tohoto vboru, vedenm msta vi veejnosti. Ing. Milan Vlek

Bod 3:
Ke dni 8. 11. 2008 se vzdal lenstv v zastupitelstvu Mgr. Ladislav Koubek, a v ptek, dne 14. 11. 2008, rezignoval na sv lenstv v zastupitelstvu Zdenk ez, oba kandidti za KDU-SL.
/HP

19.11.2008
Komunisty vrac k veslu soudruzi, v KS byla polovina hejtman SSD
KOLN SHOWSedm ze tincti novch hejtman za SSD bylo kdysi v KS. Komunistm, skrytm dnes pod hlavikou KSM, tak v nvratu k moci po krajskch volbch pomhaj jejich bval soudruzi, dnes sociln demokrat.
/JR

19.11.2008
ESK HLAVA Z BTEE!
Kliknte pro zvtenTm firmy Optaglio pod vedenm Ing. Libora Kotaky vyvinul novou metodu pro vrobu bezpenostnch prvk pro bankovky, ceniny i jin dokumenty na bzi holografie. Jejich projekt Angeles zskal ocenn esk hlava vkategorii Industrie.
Kapsch s. r. o. oceuje vtto kategorii uniktn technologie nebo vrobky za posledn rok. Do tto prestin soute bylo nominovno vce ne sto projekt eskch vdc, porota udlila osm cen.
Nov zabezpeovac prvky jsou podstatn he napodobiteln a falzifikty me odhalit bn uivatel. O technologii je velk zjem vzahrani. Rozhovor sLiborem Kotakou jsme otiskli vlednovm sle naeho asopisu.
Galaveer esk hlava 2008 je na programu T1 vsobotu 22. listopadu ve 21.15.

Dal informace na strnkch www.ceskahlava.cz.
/OH

14.11.2008
Velk Bte m prvotdn koncertn klavr
Kliknte pro zvtenVe stedu 19. listopadu v19 hodin zan vKulturnm dom ve Velk Btei mimodn koncert Bteskho hudebnho plkruhu. Profesor prask AMU Ivan Klnsk pedstav veejnosti pikov koncertn klavr Petrof I Mondial, kter msto zakoupilo k600. vro.
Vce ve fotogalerii.
/OH

13.11.2008
"Vlov" Lui
Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten
Vsobotu 8. listopadu 2008 vylovila parta nadenc za dozoru mstnch ryb bvalou porn ndr zvanou Lua na Rov ulici.
Vzhledem kvysokmu hynu ryb zdvodu letonho velkho horka a sucha, oderpvn vody na kropen tenisovch kurt, vysok hladiny bahna, hloubce vody cca 1 m a stle vce se rozrstajcm leknnm nebyl lovek pli slavn: asi 20 kapr od malinkch po vt, 2 amui, spousta karas a troku potru, 1 bota, nkolik plastovch lahv a mnoho odpadu. Lua zstane chvli bez vody, snad se poda trochu bahna a st leknn vybagrovat, aby rybiky mohly zase dchat.
/HP

11.11.2008
BYT studio stav
Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten
BYT STUDIO, a.s. ji zahjilo stavbu bytovch dom ve Velk Btei v lokalit "U STADIONU". Vce na fotografich nebo www.bytstudio.cz
/JR, Foto: Ctibor Veleba

10.11.2008
HC Velk Bte - Moravsk Budjovice 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Vce informac na www.hcvelkabites.cz
/JR

10.11.2008
RUD JEN NA RUD
Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten
Po cel leton rok se na ns val vzpomnky na vznamn osmiky v djinch naeho sttu. A tak jsme se i my rozhodli, e si zpjemnme podzim vzpomnkovm veerem. Protoe se zanaj objevovat podzimn deprese, ml to bt veer vesel a pln legrace. Pojali jsme ho jako retroprty a nesl se v duchu osmiek vzpomnali jsme na osmdest lta minulho stolet.
Zobrazit / skrt vce informac »
Datum bylo jasn musela tam bt osmika tedy 8. listopadu 2008. A protoe jsme vzpomnali na lta osmdest, nemohli jsme opomenout udlost, kter se nejen po cel osmdest lta pravideln pipomnala 7. listopad 1917 a s nm spojen VSR. Prty jsme tedy nazvali Rud ijen.

Nejednalo se o dnou propagandistickou akci, vichni jsme se podvali na pdch a nali jsme artefakty z osmdestch let. Obecn stodola se promnila v Dlnick dm s klubovnou SSM, astnci se pevlkli do vtipnho i relnho oacen z osmdestch let. Pinesli jsme si s sebou dobov dokumenty, vyzdobili jsme msto konn dobovmi plakty a ve doplnila eskoslovensk populrn hudba z let 1980 1988 a budovatelsk psn. Bhem veera probhla sout v recitaci schmatick poezie, pamtnci se utkali mezi sebou v poznvn znlek k poadm a serilm z 80. let, dle dobov literatury a tisku si nkte pipravili referty. Mlad astnky jsme nauili tanit letkiss, o plnoci jsme si stihli chemick poplach s pltnkami a plynovmi maskami.

Bhem veera ns navtvil i Karel Gott a Darinka s populrnmi lgry z 80. let. Na zvr vystoupila mstn hudebn skupina s tmatickm programem.

Cl byl splnn vichni se krlovsky bavili, a proto:

K pobaven a rozveselen na obce bu pipraven! Vdy pipraven!
/Mgr. Marcela kov

10.11.2008
Program jednn Zastupitelstva msta Velk Bte . 23/08
Vpsl Kulturnho domu, 12.11.2008 v16 hodin

 1. Zahjen
 2. Schvlen ovovatel zpisu
 3. Schvlen len nvrhov komise
 4. Schvlen programu jednn
 5. Rozpotov opaten . 09/08
 6. Projednn nabyt a pevodu nemovitost
 7. Rzn
 8. Interpelace len ZM
 9. Diskuse
 10. Zvr

Pozn.: Ptomn oban msta maj monost pedkldat sv stanoviska kvcem, kter jsou dny do programu jednn ZM ihned pi jejich projednvn.

Termn ptho zasedn ZM byl stanoven na pondl 15. 12. 2008 od 16 hodin vpsl KD.

Poznmka: Na programu jednn se pod bodem . 6 skrv mimo jin prodej pozemku parc. . 358/3 vPrmyslov zn Velk Bte Kokov a dal kolo prodeje stavebnch pozemk na Jihlavsk, a pod bodem . 7 nap. nvrh na odvoln ing. Milana Vlka zfunkce lena vboru pro zemn plnovn, vytovn hod 2008, atd.

/JR

10.11.2008
Sloen rady kraje Vysoina
Ve stedu 5. listopadu 2008 jet nebylo sloen rady kraje Vysoina jasn. Zejmna nkte starostov nevdli, mezi nimi i btesk starosta Ba, zda budou pokraovat ve svch obcch jako starostov nebo se stanou krajskm radnm. Vce o tomto tmatu se pe na www.denik.cz.
Ve tvrtek veer ale u bylo ve rozhodnuto. Miroslav Ba (na kandidtce slo 6) zstv starostou ve Velk Btei, sociln oblast bude zastvat kandidt . 14 Petr Krl zPolniky. Devtilenn rada bude ist oranov, to umonila dohoda o toleranci, kterou ve tvrtek podepsali f vysoinskch komunist Karel Tvrd a f SSD Libor Joukl.
/JR

5.11.2008
Druh ronk turnaje ve volejbalu
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvtenDne 1. 11. 2008 se konal turnaj smench drustev ve volejbalu. Mon by tato stroh vta spolu s uvedenm potu zastnnch drustev a nzvy tm, je se umstily do tetho msta, staila, ale to by rozhodn nevystihovalo nladu a atmosfru, kter se ve sportovn hale rozhostila.
Zobrazit / skrt vce informac »
asto slchme na zvr sportovnch kln slva vtzm, est poraenm, ale v tuto duikovou sobotu to zcela jist platilo i opan, nebo zpas o sedm msto rozhodn nepostrdal minimln stejn nasazen jako boj o msto prvn. A z boulivho povzbuzovn, jeho se dokalo pedevm drustvo Nikon, chvlemi a pechzel mrz po zdech. Nebylo to vak tm, e by pijel autobus fanouk. Tuto pjemnou kulisu vytvoili hri ostatnch, v tu chvli nehrajcch drustev.

Doufejme tedy, e se vech osm tm zastn i dalch ronk. Teba se nechaj zlkat i dal volejbalov nadenci - rdi je mezi sebou pivtme - tebae v ppad vtho potu drustev by bylo nutno domluvit jet druh hit v prostorch mstn koly.

Byla by pece jen koda upt vtzm trochu t sportovn slvy, a proto jet zvrem uvdme vsledky turnaje: 1. prvn msto obsadili Soptci (Ron), 2. msto Draci (Velk Bte), 3. msto Tullamore (Stanovit), 4. msto Tuh @ Konek (Slavkov). Pt skonili Zubroi (Zbraslav), est Frantikovci (Velk Bte), sedm Brci (BrnoJ) a cenu tchy zskalo drustvo Nikon (Zbraslav).

Velk dky pat sponzorm, ktermi byli: Starobrno, a.s., Minirol, Postforming, s.r.o. a Jebkova pekrna Velk Bte.

Foto Ji Zvolanek
Za TJ Spartak Hana Koubkov a Frantiek Drlek

4.11.2008
M.Budjovice - V.Bte 1:1 (1:1)
FC Spartak Velk BteNae ko si v poslednm podzimnm vystoupen pipsalo bod za remzu 1:1. V tabulce po polovin soute jim pat 10.pka ...

Vce informac na www.fcvelkabites.com


/JR

28.10.2008
Judist zaznamenali dal spch
KOLN SHOWBENAPO CUP Tvrdonice 25. 10. 2008
Na fotografii: Batelka Ondej-2.msto, Pospil Vojtch-2.msto, Chldek Matj, Mchek Ji-1.msto, Bure Ivo-1.msto
Dal plnovan akce juda : 1.11. - VC Poln pro mlata a ml.ky, 22.11. - MR dorostu , 6.12. - Vnon turnaj Sokol Jihlava.
Vce na www.judo-bites.estranky.cz.
/MD

27.10.2008
Skupina CHINASKI s Davidem Kollerem na obd U Rau pi koncertnm turn.
Kliknte pro zobrazen fotogalerie
Vce ve fotogalerii.

/TJ

24.10.2008
Stedn odborn uilit Jana Tiraye uspodalo KOLN SHOW
KOLN SHOWkoln show probhla u pleitosti 600. vro msta a 150. vro od narozen Jana Tiraye, patrona koly. Jako host vystoupil zpvk Julian Zhorovsk z prvn ady Superstar.
Prezentovali se zde ci vech obor vzdln, nechybl ani zbavn program.
Vce ve fotogalerii a na krtkm videu.

/TJ

22.10.2008
Velk Mezi: Tebsk ulice uzavena do pt stedy - sesouv se svah !
Kliknut zobrazte cel lnekV ter 21.10.2008 v ase 14:44 bylo hleno nebezpe sesuvu komunikace na Tebsk ulici. Z dvodu demolice bval koeluny SVIT, dolo k pokozen statiky svahu a tm pdem k velk prasklin na ulici Tebsk, kousek od bval diskotky Florida.

Vce na strnkch www.NovinyVM.cz
/JR

22.10.2008
Zaijeme SURF
SURF - Eva a VaekTeleshoppingy jsou nesmrteln. Melodii starho rakouskho lgru Jednu blou orchidej zazpv snad kad, kdo Evu a Vaka v televizi vidl.
Kritici tto pveck dvojici vytaj dajnou nzkou hudebn a umleckou kvalitu, avak sly kulturnch dom bvaj zaplnny do poslednch mst. Vtinou pr zpvaj playback a pestvky svch vystoupen vypluj prodejem svch nahrvek, podepisuj plakty. Uvidme, posoudme, uslyme 18. 11. v 18 hodin v Kulturnm dom.
Dky sv podnikavosti doshli toho, e se jim fanouci sjdj do penzionu Surf, kter je proslul jejich hudebnmi veery. Vydvaj DVD, CD, asopis a organizuj vlety do Chorvatska.

Eva a Vaek objevili dru na hudebnm trhu, zaplnili ji a stali se pojmem.
/MD

20.10.2008
Msto Velk Bte prodv lukrativn pozemek
Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten
Pln zasovan v prmyslov zn u dlnice D1 na exitu 162 !
Vce informac na www.vbites.cz
/JR

20.10.2008
Tradin sobotn trh
FC Spartak Velk Bte18.10.2008 Sobotn trh ve fotografii


fotogalerie /TJ

19.10.2008
Vtipn reakce = ti Chevrolety v gari !
Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten
Velk hra Dream Garage m svho vtze. Sedmdest tisc astnk se uchzelo o celkem pt Chevrolet. Masivn ohlas pekonal oekvn organiztor.
Zobrazit / skrt vce informac »
Jet ped rokem rodina bez automobilu a dnes Milan Kunkela pebr v dealerstv AUTO DOBROVOLN klky od tech zbrusu novch model Chevrolet Captiva, Epica a Lacetti SW! Tiaticetilet Jihlavan toti zvtzil ve velk he Dream Garage, kterou ped nkolika msci vyhlsilo tuzemsk zastoupen automobilky Chevrolet. K vhe panu Kunkelovi stailo jen trocha dvtipu pi hledn strun odpovdi na otzku: Pro bych ml vyhrt auto ze sv Dream Garage prv j?.

Jeho odpov:
"Mm rd auta velice, dchm jen prach ulice.
Zvidm vem jen,ten pohled zevnit ven!"


Toti spolenost Promoveritas, renomovan agentura z Velk Britnie, kter se specializuje na vyhodnocovn spotebitelskch sout, vyhodnotila jako nejlep z bezmla sedmdesti tisc dolch odpovd!

Se soutnm letkem za mnou piel kolega z prce, abych mu pr pomohl vymyslet vtipnou odpov,pibliuje svoji ast ve he Dream Garage Milan Kunkela. Dali jsme dohromady njak ver, ale m to nedalo a doma jsem nastartoval internet a do soute se taky pihlsil. Vtzn dvouver mne napadlo skoro hned. Odeslal jsem odpov a na celou zleitost vlastn zapomnl. Kdy mi pak kurr po ase pinesl dopis s oznmenm o vhe, byli jsme naprosto v oku. Pod jsem se obval, aby nelo o sout typu Vyhrvte milion, ale...., vlastn pod tomu vm teprve te, pi pedvn aut!

Hrac karty Dream Garage se u od dubna objevovaly v dennm tisku, rozdvaly se na promo-akcch v nkupnch centrech, do hry bylo mon vstoupit i pes internet. Soutc ml do symbolick vysnn trojgare zaparkovat ti modely z irokho portfolia znaky Chevrolet. Nadji na vhru potom pinela reakce na ve zmnnou otzku. Autor nejzbavnj odpovd zskal vechny ti vozy Chevrolet ze svch t gar, druh v poad zskal Chevrolet zaparkovan ve druh gari, tet zskal vz ze tet gare.

Pjemn ns pekvapila mra ohlasu, k Petr Kol, marketingov specialista eskho zastoupen znaky Chevrolet. Nejpilnj byli astnci propaganch akc, svoji odpov poslal kad pt z tch, kdo si vzali hrac kartu.

Soute o automobily vdy bud velkou pozornost ale dosud dn nenabzela jako hlavn vhru hned ti vozy, a to dokonce podle vlastnho vbru, k Pavel Bat, prodejn a marketingov editel eskho zastoupen znaky Chevrolet. Hra Dream Garage byla opravdovm hitem a urit veejnosti hodn piblila nai modelovou nabdku. I pro pt proto chceme pipravovat podobn npadit a neobvykl akce pesn to toti odpovd image znaky Chevrolet!

Velk zjem o hru Dream Garage podpoila i ance pro prvnch 35 tisc astnk, pro kter bylo pipraveno uniktn CD Chevrolet Legends, pinejc vbornou muziku, jako stvoenou pro dlouh cesty. Mimochodem mlokdo by si asi tipnul, e Chevrolet a jeho modely se v prbhu let se objevily ve vce ne esti stovkch psn a vbrov CD pin ty nejlep z nich.
/JR

18.10.2008
Vsledky voleb do zastupitelstva kraj za okrsek Velk Bte
Podkovn

Dkuji za obrovskou podporu, kter si velmi vm. Na Btesku dopadly volby pro ns dobe, ale v rmci kraje se bohuel ji nesly na celosttn oranov vln s ticetikorunou na pdi.

Ji Rau
Kliknte pro zvten
Zdroj a vce informac na www.volby.cz

Dan tabulka se nachz: Krajsk zastupitelstva 2008> Vsledky hlasovn-vbr zem> okres r nad Szavou-vbr obce> obec Velk Bte
/JR

18.10.2008
Havlkv Brod - Velk Bte 0:0
FC Spartak Velk Bte
Vce informac na www.fcvelkabites.com


17.10.2008
Velk Mezi: Msto Svitu TESCO nebo ALBERT?
Kliknte pro zvtenBudovy postupn miz pod tkou technikou a pomalu se zan rsovat rozlehl prostranstv, kde budou dle indici dva polyfunkn domy tj. domy kde budou jak obchodn prostory, tak prostory bytov. Vce na strnkch www.NovinyVM.cz (vetn videa a fotografi)


/JR

16.10.2008
Zemel mstn kronik a estn oban Velk Btee
Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten
V ptek 3. 10. 2008 zemel ve vku 89 let Mgr. Jaromr Kotk.
Rozlouen se konalo 10. jna 2008 v chrmu Pn sv. Jana Ktitele ve Velk Btei.
/JR

16.10.2008
V nedli 12.jna poobdval v Restauraci U Rau Karel Gott se svm orchestrem a souasn zkontroloval svoji hvzdu.
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten
/JR

15.10.2008
Z programu jednn Zastupitelstva msta Velk Bte . 22/08
Jednn se konalo vpsl Kulturnho domu, 13.10.2008 v16 hodin
 1. Zahjen
 2. Schvlen ovovatel zpisu
 3. Schvlen len nvrhov komise
 4. Schvlen programu jednn
 5. Projekty regionlnch operanch program estn prohlen o zajitn financovn
 6. Rozpotov opaten . 08/08
 7. Projednn nabyt a pevodu nemovitost
 8. Program regenerace MPZ ve Velk Btei
 9. Rzn
 10. Interpelace len ZM
 11. Diskuse
 12. Zvr
Pozn.: Ptomn oban msta maj monost pedkldat sv stanoviska kvcem, kter jsou dny do programu jednn ZM ihned pi jejich projednvn.

Strun z prbhu:

Bod 5.  
Schvlena estn prohlen o zajitn financovn projekt Regionlnch operanch program
Zobrazit / skrt vce informac »
 1. Rekonstrukce kiovatky ulic Kosteln, Na Valech, Tinovsk a Vlkovsk v celkov vi 11,5 mil. K: akce byla zahjena a po vzv ROP, v dubnu je naplnovan kolaudace a vytovn, v kvten nsleduje fakturace na dotaci
 2. Rekonstrukce Masarykova nmst ve vi 50 mil.  +
 3. Modernizace SOU Jana Tiraye za elem zkvalitnn vuky ve vi 18,6 mil.

. 2 + 3 Podmnkou zahjen realizace projekt je zskn dotace.


Bod 6.
Rozpotov opaten . 08/08 schvleno, pedtm odsouhlasena smlouva se SVK na projektovou dokumentaci na rekonstrukci kanalizace na ul. Tinovsk ve vi 45000,-

Bod 7.
- Projednn nabyt a pevodu nemovitost vtinou bezplatn nabyt do majetku msta od adu pro zastupovn sttu ve vcech majetkovch pod komunikacemi, veejn plochy apod.
Zobrazit / skrt vce informac »
- Schvlen zveejnn zmru msta prodat pozemek parc. . 358/3 o vme 29645 m2 v katastrlnm zem Kokov (jedn se o pozemek odkoupen zpt od firmy ITW Pronovia, kter nebude svj zmr realizovat). Nabdky pedejte na podateln msta v uzavench zapeetnch oblkch s oznaenm Prmyslov zna Velk Bte Kokov nejpozdji do 12.11.2008 do 12 hod. (Pesn znn zmru najdete na webovch strnkch msta a na edn desce).

- Vstavba rodinnch dom v lokalit Jihlavsk do 2. kola bylo odevzdno 11 oblek od 4 zjemc
Prodno:
parc. . 2975/17
parc.. 2975/23
parc.. 4528/4
Bude nsledovat 3. vzva

Bod 8.
Program regenerace Mstsk pamtkov zny schvleno. Tento program je jednm z hlavnch kritri pi zskvn dotac z ministerstva kultury na opravu pamtek.

Bod 9.
Na popud zastupitele pana Zdeka Blaka bylo revokovno usnesen . 23 z jednn zastupitelstva z 3.9., kter se tkalo prodeje pozemku v Ludvkov. Ing. Homola v podkladech pro nvrh usnesen uvedl, e adatel k dosti doloili kladn doporuen osadnho vboru v Ludvkov.
Zobrazit / skrt vce informac »
Osadn vbor ale o niem nebyl informovn. Ing. Homola byl vyzvn k objasnn vci, stejn jako tajemnk ing. ilhan upozornn na poadavek na kupn smlouvy s jednotnou podmnkou do 3 let zahjen stavby + pedkupn prvo msta v ppad nerealizovn stavby.

Pan Mgr. Macholov pipomnla svj poadavek z ervnovho zasedn ZM, kdy dala soupis nemovitost v majetku msta a doposud nedostala pislbeno tajemnkem na pt jednn zastupitelstva.
Souasn pan Mgr. Macholov upozornila na blc se sestavovn rozpotu, navrhuje prohldku budov rozpotovch organizac.

Prohldky pro zastupitele:
ter 21. 10. v 15 hodin: sraz u Z Sadov, dle ZU a Z Tinovsk, pp. SOU
tvrtek 30. 10. v 15 hodin: M U Stadionu, Kulturn dm, M Masarykovo nmst, KK a IC
Dal termny budou dohodnuty.


Pt termn jednn zastupitelstva byl stanoven na 12. 11. 2008.
/HP

7.10.2008
Hejtman jednal s ministrem vnitra. Nadje, e Poboky esk poty na Vysoin zstanou vzrostla
Kliknte pro zvtenPo tdnech nejistoty, protest a pocitu bezmoci se dostv obcm na Vysoin nadje, e poboky esk poty na Vysoin zstanou v dosavadn podob. Hejtmanovi Miloi Vystrilovi se dostalo od ministra vnitra R Ivana Langera ujitn, e ministerstvo vnitra jako zizovatel esk poty v dnm ppad nepodpo dnou zmnu, kter by vedla ke snen kvality slueb esk poty na malch obcch.

Hejtman se do zleitosti vloil, nebo 21 obcm na Vysoin hrozilo, e lid zde pijdou i o dal sluby, kter esk pota vlun poskytuje.

vahu, e v souasn dob pi stvajc vkov skladb obyvatelstva naeho venkovskho regionu, me poty na obcch nahradit internetov bankovnictv nebo zatm nevyzkouen a asov nespolehliv motorizovan rozvka povauji za patnou. Shodli jsme se s ministrem vnitra na tom, e je nutn, aby se esk pota chovala k naim obcm mnohem citlivji. Nen mon, aby kvalita veejn sluby na malch venkovskch obcch byla hor ne ve mstech a jsem rd, e ministr vnitra m ubezpeil, e m stejn nzor, ekl hejtman Milo Vystril po rozhovoru s ministrem vnitra Ivanem Langerem.

Nyn se pipravuje na 9. jna, v rmci plnovan nvtvy naeho regionu, setkn ministra vnitra R Ivana Langera a generlnho editele esk poty Petra Sedlka se starosty obc Vysoiny, kterm esk pota oznmila zmr zruen.

Jitka Svatoov, tiskov mluv, Krajsk ad kraje Vysoina

Zajmav lnek - Ti kamen poty maj na kahnku - Vidonn, Hemanov, Netn.


6.10.2008
Dne 30.9.2008 probhla vernis Otakara tembery.
Kliknte pro zobrazen fotogalerieVstava probh od 30.9. - 10.10.2008

Vce fotografi z vernise naleznete ji nyn ve fotogalerii./JR

1.10.2008
Koncert skupiny Gamarock a legendrn skupiny Arakain ve Velk Btei
Sobotn koncert skupiny Arakain ve Velk Btei se stal zitkem pro pznivce metalov hudby, ale na sv si pily i fanouci skupiny Gamarock , kter pedvedla sv umn za kter se nemusela stydt
Kliknte pro zvtenNa koncert dorazilo piblin 400 nvtvnk.

Nco po pl devt se pedstavila skupina Gamarock, kter zahrla nkolik svch oblbench skladeb a tm pipravila skupin Arakain skvlou atmosfru.

Ta dorazila po velkm oekvni na pdium a ukzala svoje umn na kter se hodn nvtvnk tak tilo.

Posledn skladba od Arakaini zaznla nkdy kolem plnoci a na adu pila opt skupina Gamarock.

Kter tento neobyejn koncert zakonila pyrotechnickou show a bublinkovou pardou ped pdiem.

I pes pr technickch problm to byl z pohledu nvtvnka poveden koncert na kter bude hodn lidi dlouho vzpomnat.

Zdroj a vce fotek naleznete na www.novinyvm.cz

1.10.2008
Tiskov oprava
Kliknte pro zvtenV jnovm Exitu 162 se nm vloudila chyba u popisku tto fotografie na str. 6. Sprvn m bt: Ivo Rohovsk, Alena Mal, Milo Vystril. Panu krajskmu radnmu Rohovskmu se omlouvm./OH

 
     
30.1. Vyjde EXIT162
Kliknte pro zvten
OBSAH norovho sla 2009
23.12. vyel EXIT162
Kliknte pro zvten

28.11. vyel EXIT162
Kliknte pro zvten 31.10. vyel EXIT162
Kliknte pro zvten - oblka EXIT162

1.10. vyel EXIT162
+ 4 strany navc !!!
Kliknte pro zvten - oblka EXIT162 - z 2008

1.8.2008 Vyel EXIT SPECIL 2008
Prv v prodeji na obvyklch mstech nov slo Exitu162 specil, kter vychz jako fotopublikace k 600. vro udlen plnch mst- skch prv Velk Btei.
Publikace vyla v limitovanm potu.
 
ete problm s bydlenm?
Velk Bte je dobr adresa.
Doporuujeme: www.realityd1.cz

INZERCE:
Kliknte pro zobrazen podrobnost

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten
Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

PARTNEI:
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Informan - inzertn portl pro Velk Mezi a okol.
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Aktuln informace z VM.
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
 
EXIT 162 - tel. 724 782 162, inzerce 777 734 810  |  exit162@seznam.cz