informační měsíčník
 
HITRÁDIO VYSOČINA - ON-LINE
 
28.2.2009
Olympijsk vtz David Kosteleck pedal pohr vtzi ankety Sportovec roku 2008 Jimu Bokovi
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten
Sportovcem msta pro rok 2008 se stal Ji Boek (kulturistika). Na druhm mst se umstil Jan Myn(hokej) a na tetm mst skonila Katka Bokov (volejbal). V kategorii mustev zvtzil tm fotbalov ppravky a trenrem roku se stal Petr Daev.
Kategorie sportovec
1. Ji Boek   353
2. Jan Myn   278
3. Katka Bokov   202
4. Radim Hlobil   144
5. Jan Konen   98
6. Petr Ouednek   98
7. Tom Peln   80
8. Vt Kratochvl   75
9. Karel Jelnek   55
10. Filip Blaha   54
11. tpn Joura   37
12. Roman Porazil   27
13. Lucie Zezulov   5
14. Frantiek Vesel   4
Celkem hlas   1510
Kategorie mustvo
1. Ppravka FC 496
2. Oddl Judo - mlata 341
3. HC - "A" tm mui 83
4. Baseball team Orli 35
Celkem hlas
955

Kategorie trenr
1. Petr Daev 267
2. Ondej Blaha 199
3. Stanislav Pol 20
4. Ji Mal 9
Celkem hlas 495
/Ji Rau

27.2.2009
Dominik Klime z Velk Btee oslav 100 let
Dominik Klime
Krsn 100. narozeniny oslav u tuto sobotu dal oban Vysoiny. Dominik Klime se narodil ped sto lety v Rjci Jesteb a poslednch deset let proil u sv dcery Pavly ve Velk Btei. K vznamnmu ivotnmu jubileu mu dnes popeje i hejtman kraje Vysoina Ji Bhounek a starosta msta Miroslav Ba. Pro oslavence je pipraven drkov ko a kvtina.
Dominik Klime pracoval dlouh lta u Dopravnho podniku Brno a bhem 39 let zde vystdal nkolik profes. Nejdve byl idiem tramvaj, pot pracoval jako dispeer a nakonec deset let vykonval profesi dopravnho revizora. Se svoj manelkou Celestnou vychovali jednu dceru, u kter dnes Dominik Klime bydl. Radost mu dlaj i dv vnouata.
Pan Klime se stle aktivn zajm o dn u ns i ve svt, sleduje televizn noviny a obas se zlob u zprv zpolitiky. Nenech si ujt ani pravideln poslech me svat.

Zdroj: www.kr-vysocina.cz
/Ji Rau

20.2.2009
HCM ROSICE - HC SPARTAK VELK BTE 3:0 (1:0 2:0 0:0)
Kliknte pro zvten KONEC SRIE 3:1.

Vce informac na vysledky.lidovky.cz


/Ji Rau

20.2.2009
Ostatkov prvod na Rud
OSTATKY NA RUDDne 14.2.2009 probhl v Rud ostatkov prvod,
Vce ve fotogalerii.
/Ladislav Koubek

20.2.2009
Kongo, aneb dno lidskosti
KONGOSrden zveme vechny Bteky na promtn fotek: Kongo, aneb dno lidskosti. Uskuten se v nedli 8. bezna v 17:00 na fae ve Velk Btei.
Jejich ivotn podmnky jsou jet mnohem hor, ne si dovedeme pedstavit. Jak se vyrovnat s tm, e tylet dti zvisl na toluenu ij na ulici a nemaj nikoho? I o tom nm pov Iva Chatrn, kter strvila vce ne rok prac s dtmi africk ulice. Pozor, akce je pesunuta z pvodnho termnu 20. nora.
/Ladislav Koubek

20.2.2009
Ji jen hodiny pro V hlas!
Kliknte pro zvtenPosledn hlasy do ankety Sportovec roku 2008 mete odeslat do pten plnoci. Fini probh ve strhujcm tempu - za jedin den nm pilo skoro pt set hlas, sportovce volilo u 1345 hlas, celkem jsme dostali na 1800 sms. A jak je stav?

Nechte se pekvapit!
   Nominovan si mete prohldnout u pspvku z 28.1.12009 (na tto strnce o nco ne)
/Otto Haso

19.2.2009
HC SPARTAK VELK BTE - HCM ROSICE 2:3 (0:0 2:1 0:1sn)
Kliknte pro zvten STAV SRIE 1:2. Vce informac na vysledky.lidovky.cz
Dal utkn:
4. utkn - tvrtek 19.2. (venku)
5. utkn - nedle 22.2. (doma
/Ji Rau

18.2.2009
Lyask zvody kol kraje Vysoina na Fajtov kopci
Kliknte pro zobrazen celho lnku.Ve stedu 18. nora 2009 od 10:15 do 14 hodin probhl prvn zvod I. ronku lyaskho zvodu kol kraje Vysoina. Zvod byl podn pod ztitou lenky Rady kraje Vysoina pro oblast kolstv pan RNDr. Mare Krukov.
Vce informac a 67 fotek ze zvod na www.NovinyVM.cz
/Ji Rau

20.2.2009
Hlasovn vrchol!
Kliknte pro zvtenJet mte monost ovlivnit vsledky ankety Exitu 162 Sportovec roku 2008. Dosud (18. 2. 2009 v 16 hodin) nm pilo 1420 sms z 569 telefon. Z 15 telefonnch sel bylo odeslno vce ne povolen 3 sms hlasy. A souasn stav?

Kategorie sportovec
S14 Jan Myn
219
S13 Ji Boek
218
S2 Katka Bokov
153
S9 Radim Hlobil
127
S1 Petr Ouednek
63
S6 Tom Peln
57
S11 Karel Jelnek
55
S15 Vt Kratochvl
51
S3 Filip Blaha
45
S4 tpn Joura
35
S7 Roman Porazil
27
S8 Jan Konen
24
S5 Lucie Zezulov
4
S12 Frantiek Vesel
4
Kategorie mustvo
M1 Ppravka FC 413
M3 Oddl Judo - mlata 280
M2 Baseball team Orli 35
M4 HC - "A" tm mui 21
Kategorie trenr
T4 Petr Daev 174
T1 Ondej Blaha 164
T2 Stanislav Pol 20
T3 Ji Mal 9

   Nominovan si mete prohldnout u pspvku z 28.1.12009 (na tto strnce o nco ne)
/Otto Haso

17.2.2009
"ELEZN SOBOTA"
Filip Ren za kamerouSBOR DOBROVOLNCH HASI VELK BTE, pod 21. bezna 2009 od 8 hodin ELEZNOU SOBOTU.
Jakkoliv kovov odpad odneste ped V dm nebo ped hasiskou stanici, odkud se bude svet do kontejner. T잚 pedmty pomeme vynst.
Vtek akce bude pouit ve prospch aktivit sboru.
Vai hasii
/Marcela Doubkov

16.2.2009
Judistick drustvo mlat v Poln
Kliknte pro zobrazen fotogalerieV ptek 13.2. odpoledne vyrazilo drustvo mlat podpoen fandcmi rodii do Poln na turnaj ppravek . I pesto, e tentokrt polovinu 11 lennho tmu tvoili pln novci, kte se turnaje astnili poprv, podailo se vybojovat
celkem 6 medail.

1. msto zskali : Matj Mchek , Ondra Batelka a Radim Hlobil
2. msto vybojoval: Jakub Krejik
3. msta pivezli : Jirka Mchek a Tom Hlobil

Osatatn zvodnci tentokrt sice nezabodovali, ale pedvedli mc pkn judo, na kter se dalo koukat. Take i oni si zaslou pochvalu.
V nedli 15.2. si po plese musel pivstat Filip Blaha. V Mlnce byla na poadu mezinrodn GPdorostenc zaazen jako bodovac sout pro postup na MR . Ve velk konkurenci nejlepch zvodnk dokzal Filip vybojovat 3 vtzstv (vechny hodem soupee ped vyprenm asovho limitu) a ve dvou zpasech svm soupem podlehl. V celkovm soutu z toho bylo vynikajc 3.msto.

Fotografie z turnaje naleznete ji nyn ve fotogalerii.
/Ondej Blaha

16.2.2009
V ele btesk radnice bude ena
Filip Ren za kamerouDle nepotvrzench informac bude funkci tajemnka Mstskho adu ve Velk Btei zastvat ena - JUDr. Radka Klmov.


/Ji Rau

16.2.2009
Nejstar mu v Btei oslav stovku
Dominik Klime 28. nora oslav 100 narozeniny. Je tak nejstarm muem v Btei, kter se tohoto poehnanho vku doil.
Dominik Klime je tatnek pan Brymov a tchn kostelnka pana Jana Bryma. Ve svm produktivnm vku se vnoval doprav - zastvtil jej v rznch pracovnch pozicch Dopravnmu podniku msta Brna. Rozhovor s panem Klimeem Vm pineseme v ptm sle titnho Exitu 162.
/Ladislav Koubek

15.2.2009
HCM ROSICE - HC SPARTAK VELK BTE 1:4
Kliknte pro zvten STAV SRIE 1:1. Vce informac na vysledky.lidovky.cz
Dal utkn:
3. utkn - steda 18.2. (doma)
4. utkn - tvrtek 19.2. (venku)
5. utkn - nedle 22.2. (doma
/Ji Rau

15.2.2009
ednce se ve Velkm Mezi pesthovali
Kliknte pro zobrazen celho lnku.Potebujete vydit pas, pedvolali vs k vysvtlen dopravnho pestupku nebo mte propadl obansk prkaz? Od pondl povedou vae kroky do budovy esk spoitelny na nmst ve Velkm Mezi, kam pesdlily nkter sti mstskho adu.
Vce informac na www.NovinyVM.cz
/Ji Rau

15.2.2009
Anketa o nejlepho sportovce roku 2008 nabr na obrtkch
Kliknte pro zvtenDo nedle 15. nora do 15 hodin jsme zaregistrovali 835 SMS z 349 telefonnch sel. Z 9 telefon pilo vce ne povolen 3 SMS, dal hlasy nebyly do soute pijaty. Poet chybnch hlas zstal nezmnn.

Kategorie sportovec
S13 Ji Boek 168
S14 Jan Myn 119
S9 Radim Hlobil 116
S11 Karel Jelnek 54
S2 Katka Bokov 53
S6 Tom Peln 50
S4 tpn Joura 35
S15 Vt Kratochvl 31
S1 Petr Ouednek 30
S7 Roman Porazil 25
S3 Filip Blaha 21
S8 Jan Konen 21
S12 Frantiek Vesel 2
Kategorie mustvo
M3 Oddl Judo - mlata 182
M1 Ppravka FC 173
M2 Baseball team Orli 33
M4 HC - "A" tm mui 18
Kategorie trenr
T4 Petr Daev 120
T1 Ondej Blaha 118
T3 Ji Mal 9
T2 Stanislav Pol 6

   Nominovan si mete prohldnout u pspvku z 28.1.12009 (na tto strnce o nco ne)
/Otto Haso

13.2.2009
HC SPARTAK VELK BTE - HCM ROSICE 3:8
Kliknte pro zvten Vce informac na vysledky.lidovky.cz
Dal utkn:
2. utkn - nedle 15.2. (venku)
3. utkn - steda 18.2. (doma)
4. utkn - tvrtek 19.2. (venku)
5. utkn - nedle 22.2. (doma
/Ji Rau

10.2.2009
Ren toil v Btei film Vetelci a lovci
Filip Ren za kamerou Filip Ren za kamerou Filip Ren za kamerou Filip Ren za kamerou Scny z filmu Vetelci a lovci, kter nat esk televize pod reijnm vedenm Filipa Rene, v ter vznikaly ve Velk Btei.
Scn snmku napsal novin, spisovatel a scnrista Josef Klma a v hlavnch rolch si zahraj Simona Staov a Juraj Kukura. Ve scnch z Velk Btee se objev nejenom tamn Masarykovo nmst, ale tak interiry Restaurace U Rau a Bowling baru.

Foto Denk, Josef Nmec
/Ji Rau

10.2.2009
Ples PBS 2009
ples PBS 2009EX-fotograf EXIT 162 Otto Haso, pro Vs pichystal fotogalerii z plesu Prvn brnnsk strojrny Velk Bte, a.s.

Fotografie z plesu si mete prohldnout v na fotogalerii.

/Otto Haso

10.2.2009
Sportovec msta 2008 - poad 10. 2. v 6.00
Kliknte pro zvtenMil teni, jsme poteni vam velkm zjmem o anketu Exitu162 Sportovec roku 2008. Dosud hlasovalo 166 astnk, celkem 387 hlas. Z pti telefon bylo odeslno vc ne ti povolen sms, neregulrn hlasy byly smazny. tyi hlasy byly chybn (S56 a T14). A jak tedy vypad prbn poad? Urit se jet me dramaticky zmnit!

Kategorie sportovec
S13 Ji Boek 115
S14 Jan Myn 62
S2 Katka Bokov 33
S7 Roman Porazil 25
S6 Tom Peln 21
S11 Karel Jelnek 21
S9 Radim Hlobil 21
S15 Vt Kratochvl 21
S4 tpn Joura 19
S3 Filip Blaha 9
S8 Jan Konen 7
S1 Petr Ouednek 5
S12 Frantiek Vesel 1
Kategorie mustvo
M1 Ppravka FC 71
M3 Oddl Judo - mlata 54
M2 Baseball team Orli 21
M4 HC - "A" tm mui 13
Kategorie trenr
T4 Petr Daev 61
T1 Ondej Blaha 32
T3 Ji Mal 1
T2 Stanislav Pol 1

   Nominovan si mete prohldnout u pspvku z 28.1.12009 (na tto strnce o nco ne)
/Otto Haso

9.2.2009
Filip Ren nat Bte
Filip Ren za kamerouV ter 10. nora bude esk televize natet ve Velk Btei scny do filmu Vetelci a lovci podle scne Josefa Klmy a pod rei Filipa Rene. V hlavn roli se Simonou Staovou a Jurajem Kukurou. Krom zbru pjezdu na nmst budou toit v interirech Restaurace U Rau a Bowling baru.
/Ji Rau

7.2.2009
Velk Bte se dokala ...
Kliknte pro zvtenDal miliarda a 300 milion k tomu pipluje na evropskch dotacch do Jihomoravskho kraje a na Vysoinu. Vbor Regionln rady Jihovchod schvlil ve tvrtek dal dotace.
Nejvce penz, 402 milion korun, bylo schvleno pro tyiadvacet projekt kolskch zazen obou kraj, zmnila se mluv regionln rady Jihovchod Milena Mareov.

Nejvce spnch projekt m okres Hodonn, celkem dvanct. Schvleno je pro n vce ne 108 milion korun.

Celkem bylo v tto vzv zaregistrovno 248 projekt poadujcch dotace ve vi tm ty miliard korun, doplnila Milena Mareov. Nespnch projekt byla tedy cel ada.

Jako nejlpe hodnocen projekty z Vysoiny byly vybrny druh etapa rekonstrukce kulturnho domu v Novm Mst na Morav a modernizace Stednho odbornho uilit ve Velk Btei.

Tyto dva projekty byly velice kvalitn, dosahovaly pi hodnocen a na 90 bod ze stobodov kly. Minimum pitom bylo edest bod, doplnil hejtman kraje Vysoina Ji Bhounek.

Jet v letonm roce vypeme vbrov zen a tak letos bychom chtli stavbu dokonit, plnuje Zdeka Markov, starostka Novho Msta na Morav. Tomu byla piznna dotace pesahujc 18 milion korun.

Starosta Velk Btee Miroslav Ba zase v Brn pedstavil projekt rozen prostor uilit.

To by se mlo rozit zhruba o tetinu. Pjde tam napklad o vznik novho stediska soustruen, frzovn a ueben chemie. V prvnm pate pak bude teba potaov uebna a multifunkn uebna jazyk. Rozpoet akce je 18 milion, dva miliony na ni pjdou z rozpotu Velk Btee, piblil projekt Ba.

Nedalek Velk Mezi me chystat vstavbu st dtskch hi.

Velmi spnm adatelem z Vysoiny ale byla i renesann Tel, do kter m piplout napklad suma pes 83 milion korun na rekonstrukci a dostavbu arelu zkladn koly Hradeck.

Zdroj: zdarsky.denik.cz

/Ji Rau

6.2.2009
Anketa Sportovec msta
Kliknte pro zvtenDkujeme vm za zaslan hlasy do ankety. Termny, kdy na tchto strnkch naleznete mezisouty vaeho hlasovnjsou 10.2. a 15.2.2009. Hlasujte dl SMS zprvamina telefonn slo 724 782 162, vae hlasy mohou podpoit vaeho favorita. Uzvrka hlasovn je 20.2.2009 vetn.
/Ji Rau

6.2.2009
Dolealovo kvarteto
Puella trioPt koncert Bteskho hudebnho plkruhu byl vnovn Moravkm. Dolealovo kvarteto hrlo skladby Leoe Janka a brnnskho rodka Heinricha Wilhelma Ernsta.
Primrius Vclav Dvok (brnnsk rodk) navc pednesl spolu s klavristou Michalem Rezkem Jankovu Sontu a dva kusy pro housle a klavr H. W. Ernsta. Btet posluchai mli pleitost jako jedni z prvnch slyet Ernstovo Nokturno a Bolero, kter Vclav Dvok nahrl ve svtov premie na CD.

Fotografie z koncertu naleznete ve fotogalerii.
/Otto Haso

6.2.2009
Rybi mli plno jako kadoron
Puella trioPosledn lednov sobota patila rybskmu plesu, beznadjn vyprodanmu nkolik tdn pedem. Nvtvnky v tombole ekalo pes 350 cen, nechybli ani iv kapi a tiky.
Pedtanen obstaraly aky tanenho oboru btesk ZU pod vedenm Zdeky Punarov - ke veobecn spokojenosti a za pozornho dohledu rodi a pbuznch malch tanenic.
Fotografie z plesu naleznete ji nyn ve fotogalerii.
/Otto Haso

6.2.2009
Hasii zahjili plesovou seznu
Hasii zahjili plesovou seznuJi XIX. reprezentan hasisk ples zahjil bteskou plesovou seznu 2009. Hudba Jsalka z Novho Msta hrla ke spokojenosti tanenk ti na ti, o pedtanen se postaral pr profesionlnch tanenk.
Fotografie z plesu naleznete ve fotogalerii.
/Otto Haso

2.2.2009
KROM͎ - HC SPARTAK VELK BTE 3:3
Kliknte pro zvten Vce informac na vysledky.lidovky.cz
/Ji Rau

28.1.2009
EXIT 162 - SPORTOVEC MSTA VELK BTE 2008
Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten
I kdy hlasovat lze pouze pomoc SMS, vybrat mete i na internetu.
Pravidla naleznete po rozkliknut prvnho obrzku. Nominovan si zobrazte kliknutm na dan obrzek.
/Hana Pcklov

28.1.2009
Pehled lyaskch vlek v okol Velk Btee
Kliknte pro zvten
/Hana Pcklov

21.1.2009
Jet jedna vzpomnka
Kliknte pro zvtenN ivot b nesmrn rychlm tempem. Kvli pracovnmu vyten nemme asto anci se zastavit ani zamyslet. Uvdomit si, e ivot je vzcn dar a nae byt je omezeno uritm asem, kter jednou nutn skon.
Rd bych vzpomenul na lovka, kterho lze jist povaovat za bteskho patriota a jen do posledn chvle myslel na blaho naeho msta. lovka, kterho jsem osobn znal, se kterm jsem jednal, spolupracoval a diskutoval.
Jmenuje se Josef mdek. Starostoval dv volebn obdob ve Velk Btei. Dle pak psobil v zastupitelstvu i rad msta. To co vykonal pro nae msto, kad oban vid a neteba to rozvdt. Je to velk inspirace a vzva pro souasn i budouc veden msta.
Prce s lidmi je vdy velmi nron, tk a mnohdy nevdn. Nebudeme si nalhvat, e ho vichni zdej oban milovali, jako kad lovk ml mnostv ptel a spolupracovnk, ale i neptel a kritik. To vychzelo i z jeho pozice, protoe jak znmo plat, e se nikdy nezavdte vem.
Dovolte mi, prosm, podlit se s Vmi o osobn zkuenost.
S panem mdkem se znm odmala. Pamatuji si jej i z doby jeho starostovn. Spoluprci a ptelstv s nm jsem vak navzal a pozdji, v dob vysokokolskch studi. Obrtil jsem se na nj s dost o pomoc pi vydn sv knihy o kosteln tvrzi, o materily k diplomov prci a on mi vdy ochotn a ze vech sil pomhal bu svmi vdomostmi, kterch ml obrovsk mnostv, nebo kontakty na lidi, kte mi mohli poradit. Dky nmu a jeho zaplen pro mstsk dn, jasnm prioritm a dobrmu pehledu jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva, protoe souhlasm s nzorem, e politiku na mstsk rovni lze ovlivnit, zvlt na malm mst. V tomto obdob jsem s panem mdkem vedl nesetn dlouhotrvajc diskuze, kter sice byly nkdy pln temperamentu, ale vdy korektn.
Stejn jako ostatn lid, i pan mdek ml sv chyby, ale vm, e kladn strnky u nj jednoznan pevldaly: ochota pomoci, vstcnost, zjem o lidi a dn kolem sebe, houevnatost, pohostinnost, laskavost a moudrost, ktermi obdarovval a motivoval vechny kolem sebe, tedy i m.
Ven pane mdku, dkuji Vm
/Mgr. Petr Holnek

18.1.2009
HC SPARTAK VELK BTE - HC Uh. Hradit 4:2
Kliknte pro zvten Vce informac na vysledky.lidovky.cz

Exklusivnch 80 fotografi ze zpasu v na fotogalerii.


/Ji Rau

19.1.2009
SBRKA ODV A DALCH VC PRO CHARITU
-
mskokatolick farnost Velk Bte pod SBRKU ODV A DALCH VC PRO CHARITU.
tvrtek 22. ledna 1619 hod.
ptek 23. ledna 1619 hod.
na fae ve Velk Btei.

Vce informac na tomto plaktu (PDF).
/Ladislav Koubek

17.1.2009
Na ti krle ti princezny
Puella trio6. ledna vystoupilo na tvrtm koncertu Bteskho hudebnho plkruhu Puella trio. Pestr program koncertu - od Haydna po Petra Ebena posluchai ocenili stejn vysoko jako pvab mladch interpretek - klavristky Terezie Fialov, houslistky Lenky Matjkov a violoncellistky Markty Vrbov.

Vce informac a rozhovor sTerezi Fialovou najdete v norovm sle Exit162. Fotografie z koncertu naleznete ji nyn ve fotogalerii.
/Otto Haso

14.1.2009
Provozn doba Pohotovosti na Poliklinice ve Velk Btei v roce 2009
Sobota, nedle a svtky:
od 10.00 do 18.00 hodin
/Ji Rau

14.1.2009
Termn veejnho jednn Zastupitelstva msta Velk Bte
Termn veejnho jednn Zastupitelstva msta Velk Bte:
pondl 9. 2. 2009 v16 hodin vpsl Kulturnho domu.
Dleitm bodem bude schvalovn rozpotu na rok 2009, jeho sousti je i pspvek na provoz pohotovosti na Poliklinice ve Velk Btei.
/Ji Rau

13.1.2009
-Vsledky Tkrlov sbrky na Btesku
/Ladislav Koubek

8.1.2009
Zpis do Z Velk Bte
-Zpis do Z Velk Bte, Tinovsk 116 se uskuten v ptek 13.2.2009 od 8.00 do 14.00 hod. v budov koly.
Vce informac naleznete v tomto letku.


/Ji Rau

8.1.2009
HC SPARTAK VELK BTE - SK BOSKOVICE 2:3
Kliknte pro zvten Vce informac na vysledky.lidovky.cz
/Ji Rau

7.1.2009
Por rodinnho domu v Osov Btce
betlm betlm
5. ledna v 18:57 hod byl na Krajsk operan a informan stedisko Hasiskho zchrannho sboru kraje Vysoina ohlen por stechy rodinnho domu. Na msto udlosti vyjely tyi jednotky profesionlnch a dobrovolnch hasi.

Pi pjezdu hasi na msto udlosti byla stecha rodinnho domu zachvcena plameny. Majitelka domu stihla opustit dm jet ped pjezdem hasi.
Hasii na likvidaci poru nasadili ti vodn proudy a sten konstrukci zaali postupn rozebrat. Vlivem nzkch teplot probhal cel zsah pro hasie ve ztench podmnkch.
Na mst byla ponechna mstn jednotka dobrovolnch hasi, kter provdla dohled nad poitm do rannch hodin.
Pi poru a zsahu nebyl nikdo zrann. Plameny napchaly kodu ve vi 500000,- K. Pinou poru byl zazdn trm v komn.
Na mst udlosti zasahovaly jednotky profesionlnch hasi ze stanic Velk Bte a Velk Mezic a jednotky dobrovolnch hasi zVelk Btee a Osov Bitky.
/Ji Rau

7.1.2009
HC PLUMLOV - HC SPARTAK VELK BTE 4:7 ( 3:0, 1:3, 0:4 )
Kliknte pro zvten Vce informac na vysledky.lidovky.cz
/Ji Rau

5.1.2009
tst zdrav vinujem vm
Kliknte pro zvtenJi devt rok obchzej ti krlov po cel republice. Neoslyte ani letos jejich koledovn. Po Btei chod zhruba deset trojic, dostanete od nich letek a sladk podkovn za v pspvek.
V letku se dotete, e velk st vtku sbrky podpo rekonstrukci dennho stacione Nesa ve Velkm Mezi, dle charitativn oetovatelskou a peovatelskou slubu, centra prevence pro dti a mlde, zazen pro dospl s duevnm onemocnnm, potebn rodiny s dtmi atd.
A pro vm na dvee p K+M+B? Je to zejm zkratka Christus mansionem benedicat - Kristus ehnej tomuto domu. Pejeme vem krlm, a najdou vldn pijet a a nm nezmrznou.
/Otto Haso

5.1.2009
Posledn vlk nedaleko Btee
Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten
U nkolik let pod obansk sdruen Blizna Silvestrovsk vlap k poslednmu vlkovi v naich krajch.
K setkn u pamtnho kamene se pipojuj oban blzkho okol Jinoova, Pucova, Jindichova, Kokova, Krokona i Velk Btee.
Mraziv a vtrn poas vtina nadenc zdolala pomoc slivovice nebo svaenho vna z termosky a dal pohotn ekalo u pamtnho kamene.
Selo se okolo dvou set nadenc, asi pt ps a dva kon. Po pozdravu organiztor a poklbosen s ostatnmi se vichni spokojen rozeli na oslavy poslednho dne roku 2008.
/Marcela Doubkov

4.1.2009
Vstavba novch byt
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten
Vstavba novch byt (blok A a B)od spolenostiBYT STUDIO, a.s. na ulici U Stadionupokrauje.
/Tom Jelnek

3.1.2009
Vnoce u jsou (tm) za nmi
betlmK svten nlad pispl iv betlm ped kostelem a koncert tria Musica animae 21. prosince v kostele sv. Jana Ktitele.
Koncert btesk Scholy byl posledn akc roku oslav 600. vro udlen mstskch prv Velk Btei.
Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

2.1.2009
Posledn leton sobotn trhy
Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten   Kliknte pro zvten
20. prosince pilkali nvtvnky nejen harmoniki koledami a nejen tradin stnky. Divcky nejvdnj byli asi dva mlad kovi z tebsk Stedn koly emesel.
/Otto Haso

1.1.2009
Na Nov rok se mu v Btei obsil
Policie RTragicky zaal nov rok ve Velk Btei. Patnct minut ped osmou hodinou rann pijali zchrani tsov voln, kter ohlaovalo nlez obenho mue v arelu bval velkobtesk traktorky.
K mui ihned vyrazila rychl lkask pomoc z Velkho Mezi, po pjezdu ale mohl lka ji bohuel pouze konstatovat smrt. Pedbn nebylo shledno dn ciz zavinn, informoval krajsk zchran Miroslav Havlk.

Nen vak ani prozatm znmo, zda byl u estatyicetiletho mue, kter se obsil na storu veejnho osvtlen, nalezen dopis na rozlouenou.

Bli informace budou k dispozici a po proveden pitvy, dodal Havlk.

Zdroj: zdarsky.denik.cz
/Ji Rau

Zabrazit star zprvy
Zprvy 1.1. - 28.2.2009
Zprvy 1.10. - 30.12.2008

Zprvy 2.7. - 30.9.2008

 
     
31.3. Vyjdel EXIT162
Kliknte pro zvten
OBSAH
KALEND PRO VS
Kliknte pro zvten
3.3. vyel EXIT162
Kliknte pro zvten
30.1. vyel EXIT162
Kliknte pro zvten
 
ete problm s bydlenm?
Velk Bte je dobr adresa.
Doporuujeme: www.realityd1.cz

INZERCE:
Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

PARTNEI:
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Informan - inzertn portl pro Velk Mezi a okol.
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Aktuln informace z VM.
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
 
EXIT 162 - tel. 724 782 162, inzerce 777 734 810  |  exit162@seznam.cz