informační měsíčník
 
HITRÁDIO VYSOČINA - ON-LINE
 
12.9.2010
Hodov nedle
Hodov nedlePoas se neobyejn vydailo, nvtvnost patily leton hody k tm nejlepm.
Hodm pipila ze strkovskho deminu pedsedkyn Poslaneck snmovny Parlamentu R Miroslava Nmcov i starosta Miroslav Ba.
V roli psae se pedstavil redaktor naeho asopisu Laa Koubek.

Jak to ve vypadalo se mete podvat ve fotogalerii.
/Otto Haso

11.9.2010
Hodov sobota
Hodov sobotaOdpoledne Festival na Podhorcku, veer potom Hody v plnm proudu. Asi nejnavtvenj byla diskotka Martina Hrdinky v kulturnm dom. Tanenci mohli zavzpomnat pi ivch vystoupench na hity svch rodi - ABBA a Boney M. Po plnoci vystoupila Helena Zeov.

Jak to ve vypadalo se mete podvat ve fotogalerii.
/Otto Haso

10.9.2010
Hodov ptek
Hodov ptekNvtvnci Hod si nali kapelu dle chuti. "Na Ptce" hrl Tata-band, nmst dunlo rockovou noc, v kulturnm dom Renovace a "U Klmy" Prorock.

Jak to ve vypadalo se mete podvat ve fotogalerii.
/Otto Haso

9.9.2010
Patnct hvzda poktna
Joka muka m hvzduZa psniky ktn Moravou a jejm vnem zskal ve stedu 8. z po 17 hodin hvzdu Joka muka ped Restaurac U Rau. Kest uvedl modertor Alexander Hemala a mezi hosty na pdiu se objevili Marek Brodsk, fotograf Petr Naic i rocker Jaroslav Albert Kronek.
Popt pijela i Jitka vanarov a sabr provedla Klaudie Tretinov mistryn Slovenska.
U pleitosti Tradinch bteskch hod Joka muka na nmst vystoupil se svoj cimblovou muzikou a poktil CD houslov muziky Btean.
Pestoe steden poat akci pod irm nebem neplo, kest se vydail a lidov tny Bteky hodov naladily.
Vce ve fotogalerii.
(V prostorch restaurace vystavuje Marek Brodsk svoje obrazy a fotografie Petra Naice zachycujc Vlastimila Brodskho jsou ke shldnut v salnku. Vechna dla jsou prodejn.)
/Marcela Doubkov

6.9.2010
Hudebn kolika Yamaha buduje vztah k hudb
YAMAHABteaka Petra Fialov by rda v naem mst otevela poboku koliky Yamaha. Po povinnch kolench u zbv jen doeen vyhovujcch prostor a me zat. Krtce jsem ji vyzpovdala.
O em lekce Yamahy je?
Hudebn kolika Yamaha nabz spoustu program pro vechny vkov kategorie. J se chci v Btei zatm zamit na dva z tchto program, a to Prvn krky k hudb pro dti od 18 msc do 4 let a Rytmick krky pro dti od 4 do 6 let. V Prvnch krcch se dti budou setkvat s psnmi i vyprvnm, s hudebnmi nstroji, vyzkoume rytmick a pohybov cvien, vtvarn a pracovn innosti. V Rytmickch krcch se zamme na vnmn hudby a rozvoj hudebn pedstavivosti. Dti se u rytmizaci, intonaci pomoc solmizanch slabik, zkou vyjdit hudbu pohybem. Ve je vdy pizpsobeno vku dt.
Jak asto budou lekce probhat?
Lekce probh vdy jednou tdn v potu 8 12 dt. V Prvnch krcch vdy s doprovodem dosplho, v Rytmickch krcch je mon i bez doprovodu.

Ve o hudebn kolice Yamaha se dotete na internetovch strnkch www.yamahaskola.eu nebo www.yamahaskola.cz.
Pokud vs zajm znakovn, podvejte se na www.znakujicibatole.cz.
Kontakt Petra Fialov 777 188 221. Vce v jnovm vydn Exitu162.
/Marcela Doubkov

6.9.2010
vdsk skupina EUROPE ve Velk Btei
EUROPE ve Velk Btei V ptench veernch hodinch (3.9.2010) mla plnovanou zastvku v Restauraci u Rau hudebn hardrockov skupina EUROPE (1979), znm pedevm dky hitu The Final Cuntdown.
Za svoji existenci vydaly osm studiovch a ti iv alba. To posledn bylo vydno v z 2009.
/redakce

5.9.2010
Kest hvzdy Michala Davida v TV
R1 Vysoina
Podvejte se jak to pi ktu hvzdy Michala Davida vypadalo.

Zrcadlo vaeho kraje.
/redakce

4.9.2010
POZVNKA NA HODOVOU DISKOTKU
FC Spartak Velk Bte
Pijmte pozvn na HODOVOU DISKOTKU, kter se kon v sobotu 11. z 2010 v Kulturnm dom ve Velk Btei.


/redakce

1.9.2010
Tesk na serverech - Michal David
Michal DavidPo odvysln ve VIP zprvch na TV PRIMA je mon si "hvzdokladen" prohldnout tak dnes v Minutch Region v 17:40.

30.6.2010
Velk Bte je stle bez bodu
FC Spartak Velk BteV. BTE M. BUDJOVICE 2:3
Domc zaali nporem, ze kterho pramenilo brzk veden. Po centru do estnctky sice Pokorn ve vyloen anci selhal, ale dorka Pohla u brankou skonila. Bte mohla veden pojistit, ale v cest j stla zbrklost nebo skvl prce hostujcho Kloudy.

Ve druh plce mli pevahu hri Moravskch Budjovic a po rohu vyrovnali. Nsledn za ruku ve vpn kopal penaltu J. plchal a a napodruh pekonal ulu. Vzpt odpovdl astnm glem Kopek, jeho centr zapadl neekan do branky. A to nebylo ve. V 88. minut el Pohl sm na glmana, kterho pehodil, ale m na posledn chvli vykopli z brny obrnci. Z nslednho protitoku se pak zrodil rozhodujc gl, o kter se postaral ern. Zvary ped hostujc brankou v nastavenm ase u toti branku nepinesly.

Cel lnek vetn tabulky na www.denik.cz
/redakce

30.8.2010
Do souhvzd na chodnku slvy pibyl Michal David
Michal DavidChodnk slvy ve Velk Btei zdob ji trnct mosazn hvzda, na kter je tentokrt vyryto jmno populrnho eskho zpvka Michala Davida.
Ten se nedlnho ktu sv hvzdy ped velkobteskou Restaurac U Rau osobn zastnil a nabitmu nmst tak zazpval nkolik svch hit. Podpoit jej pijeli napklad reisr a producent Filip Ren, modertorka Martina Jandov nebo zpvk Petr Bende.

Svoji hvzdu ji m na chodnku slvy skupina Maxim Turbulenc, modertor Petr Novotn, hokejista Pavel Kubina, fotbalov klub Amfora, zpvk Karel Gott, lyaka Kateina Neumannov, reisr a producent Filip Ren, ji zesnul zpvk Waldemar Matuka, zpvk Miro birka, dvacetinsobn misti svta v kolov brati Jan a Jindich Pospilovi, zpvaka Lucie Bl, rychlobruslaka Martina Sblkov a hokejov trenr Ivan Hlinka, ktermu byla hvzda udlena in memoriam.

Zdroj: www.denik.cz
/redakce

29.8.2010
Hode bod!
HODE BODNa rychtsk bece 27. srpna btesk chasa prokzala, e je na Hody pipravena. Kvli nejistmu poas byla akce pesunuta z pvodn plnovanho chovatelskho sklpku v Lnicch do Sokolovny. Rychtskm prem budou letos manel Burianovi. Za plnon eskou besedu rycht spokojen chase podkoval.
Detaily z Rychtsk beky ve fotogalerii.
/Otto Haso

27.8.2010
Bte hled borce
Ilustran foto.O HODOV SOBOT OD 14.00 BUDOU DTI SOUT̎IT NA FARN ZAHRAD.
Vbec poprv se do programu hod zapoj i farn zahrada. Na oblben akce, kter se zde konaj a kam m stovky nvtvnk, nave premira soute Bte hled borce.

Clem je podle poadatel oslovit zejmna dti a mlde a nabdnout jim tvoivj a sportovnj program, ne jsou jen kolotoe.
Na celkem sedmi stanovitch tak budou bojovat dti od 5 do 14 let v tyech vkovch kategorich. Dleit bude jejich sla, rychlost, posteh, ale i tvoivost.

 Nejlep borce odmn rycht

Akce, kterou budou pipravovat destky dobrovolnk, m zrove pilkat pozornost dt ke sportu a nsledujc pravideln innosti. Jen borec, kter pravideln sportuje, toti svoje umstn me pt rok obhjit.

Premira skkacho hradu.

Na akci bude mt svou premiru i skkac hrad a trampolna, kter poizuje mstn Kolpingova rodina. Hrad nsledn bude k dispozici i pro dal akce a organizace v okol.
Aby si ptomn rodie i dti mohli ut akci opravdu vemi smysly, chybt nebude ani hudebn produkce skupiny Soumrak ze Zbraslavi. Umleck kousky jejho vedoucho Luka Straka mnoz Bteci u znaj. Pipraveno bude tak grilovn, tbork, bohat oberstven.
Vrcholem programu bude slavnostn vyhlen nejlepch bteskch borc (a pochopiteln i borek), kterm ped odmny rycht letonch hod Pavel Burian. Akci pod mstn Kolpingova rodina ve spoluprci s KDU-SL.

Plakt na akci si mete sthnout zde.

/Ladislav Koubek

20.8.2010
MICHAL DAVID - slavnostn kest nov hvzdy do Bteskho chodnku slvy
Kliknte pro zvten. Kliknte pro zvten.
Moderuje Jan ensk. Pivo limo ZDARMA!/redakce

19.8.2010
Btet cnov vojci m i do zahrani
Ilustran foto.Velk Bte Firma zabvajc se run vrobou cnovch suvenr manel Jiho a Marcely Grgrovch z Velk Btee byla zaloena v roce 1992. Podle Jiho Grgra vechno zaalo, kdy se jim ped dvaceti lety v Bentkch velice zalbily cnov achy, jene pro n byly finann nedostupn.
Podobn pak sice sehnali v Bratislav, ale nebyly u tak pkn. To byl podle Jiho Grgra patrn prvn impulz, aby se nco takovho pokusili vyrobit.

Cel lnek na www.denik.cz
/redakce

28.7.2010
Velk Bte: Vz se rozjel a vrazil do sloupu
Ilustran foto.Natst jenom dvacetitiscov koda vznikla pi pondln nehod, ke kter dolo u erpac stanice ve velkobtesk ulici Kapitna Jaroe.
Zhruba dv hodiny ped plnoc tam v mrnm stoupn odstavil svj nkladn automobil tyiadvacetilet ofr.
Od auta vak odeel, ani by je njak zabezpeil. Vz znaky Mercedes Benz Atego se poslze samovoln rozjel. Nsledn automobil narazil zadn st do sloupu osvtlen erpac stanice.

Pi nrazu dolo k ohnut sloupu a naraen do dvou kovovch regl s przdnmi lahvemi na plyn propan-butan. Ty byly pevreny, popsala udlost rsk policejn mluv Jana Martincov. Pi karambolu nebyl nikdo zrann.

Zdroj: www.denik.cz
/redakce

19.7.2010
Videosekvence z filmu FAUNV LABYRINT
Film byl promtn km 6. td Z Velk Bte.
/NOVINKY.162

21.6.2010
Velk Bte zakonila seznu vtzstvm
FC Spartak Velk BteJAROMICE V. BTE 3:4
Host mli od vodu mrnou pevahu. Ovem do veden se dostali ve 33. minut zsluhou Pospchala domc. Bte odpovdla Ondejem Loupem o dv minuty pozdji. Prvnch dvacet minut ve druhm poloase, kdy se strhla glov pestelka, mly vce ze hry pro zmnu Jaromice. Jenome hosty poprv poslal do veden v 53. minut Dvok. V 65. minut svm druhm pesnm zsahem vyrovnal Pospchal. Pot pevzali iniciativu host, kdy je znovu poslal do veden v 68. minut Buchta. Za domc v te minut srovnal krok Dusk. Rozhodnut pinesla 77. minuta, ve kter btesk Dvok svm druhm glem strhl vtzstv na stranu svho celku.

Cel lnek vetn tabulky na www.denik.cz
/redakce

14.6.2010
Velk Bte se louila s fanouky vhrou
Kliknte pro zvtenVhrou se rozlouili s domcmi fanouky pro tento ronk hri Velk Btee. V prmrnm utkn dokzali v samm zvru odpovdt na vyrovnvac gl host a vzhledem k vy aktivit ve druhm poloase zaslouen zvtzili.
V vodu duelu mli m na kopakch astji host, ale jejich optick pevaha byla hodn jalov. Prvn vzruen tak poklidn duel nabdl divkm a po tvrt hodin hry. To nejprve z hranice pokutovho zem tvrd plil Ivank, ale mil nad soupeovu branku. O chvli pozdji se ve velkm vpn dostal k mi Dvok, ale Neuman vten povybhl a jeho stelu srazil na roh...

Cel lnek vetn tabulky na www.denik.cz
/redakce

10.6.2010
Velk Bte doma podlehla Havlkovu Brodu
FC Spartak Velk Bte
MUI A: Velk Bte Havlkv Brod 0:3

Vce informac na www.denik.cz

/Ji Rau

5.6.2010
MISS PRINCESS ve Velk Btei
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvtenPanu Jimu Rauovi k narozeninm pijeli popt mimo jin i MISS PRINCESS OF THE WORLD ve sloen Miss Alice Kockov, I. Vicemiss Lenka Hovorkov, II. Vicemiss Elika Baov, Miss foto Tereza Jinochov a Miss sympatie Gabriela Bendov.
 
/Tom Jelnek

2.6.2010
Karel Gott ve Velk Btei
Kliknte pro zvtenDen ped pohbem naeho drahho Petra Muka zavzpomnal na nj v Restauraci U Rau pan Karel Gott, kter se tak zastn rozlouen se zesnulm ve tvrtek 3. 6. 2010 v divadle Brodway.
 
/Ji Rau

29.5.2010
Vsledky voleb 2010
Vsledky hlasovn - Velk Bte.
Okrsky Volii
v seznamu
Vydan
oblky
Volebn
ast v %
Odevzdan
oblky
Platn
hlasy
% platnch
hlas
celkem zpr. v %
9 9 100,00 3959 2666 67,34 2666 2660 99,77

Strana Platn hlasy Pedn.
hlasy
slo nzev celkem v %
1 OBAN.CZ 8 0,30 X
4 Vci veejn 229 8,60 X
5 Konzervativn strana 2 0,07 X
6 Komunistick str.ech a Moravy 364 13,68 X
9 esk str.sociln demokrat. 596 22,40 X
13 Strana Prv Oban ZEMANOVCI 147 5,52 X
14 STOP 2 0,07 X
15 TOP 09 319 11,99 X
Strana Platn hlasy Pedn.
hlasy
slo nzev celkem v %
17 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 383 14,39 X
18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 16 0,60 X
20 Strana zelench 39 1,46 X
21 Suverenita-blok J.Bobokov 55 2,06 X
23 esk pirtsk strana 21 0,78 X
24 Dlnic.str.sociln spravedl. 16 0,60 X
25 Strana svobodnch oban 21 0,78 X
26 Obansk demokratick strana 442 16,61 X

Zdroj: www.volby.cz

28.5.2010
NIGHTWORK ve Velkm Mezi - SOUT̎ O VSTUPENKY!!!
NIGHTWORK - kliknte pro zvtenPopulrn kapela Nightwork, ve kter uinkuj znm herci jako jsou Vojta Dyk, Jakub Pracha nebo Honza Maxin, zahraje u pleitosti velkomezisk pouti v ptek 18.6.2010 ve Velkomeziskm Jupiter clubu.
Poslednm poinem skupiny byla hudba k filmu eny v pokuen a singl Slunce v Dui mete slyet nyn v rdich. Do podvdom irokho publika se kapela dostala pedlvkou Velky Mji a singlem Globln oteplovn.

Na koncert tto velmi originln kapely si mete zakoupit vstupenky za 180K v pedprodeji a za 220K na mst. Chcete-li vyhrt vstupenky, zapojte se do soute!

Pedprodej vstupenek b v sti Ticketportal a na www.ticketportal.cz. Dle na tchto mstech: Velk Mezi - Jupiter club, programov oddlen, tel: 566 523 243, eM Mda, Vrchoveck 74, tel: 564 409 319 / r nad Szavou : Cestovn agentura Vysoina Tour Lenka Fejfrov, Ndran 464, tel: 566 624 164 / Teb - 1SHOP.CZ, Karlovo nmst 47, tel: 603 805 908 / Jihlava - CA Jeek Drahomra merglov, Divadeln 8, tel: 567 330 034.

/Ji Rau

26.5.2010
Na Pohdkovm lese bylo nabito
ehnn motorekPt stovek astnk pilo na Pohdkov les, kde na dti ekala vce ne destka pohdek, dobe naladn Jan Kasal, kapela Bridge nebo skkac hrad.
Po kolcch z Jebkovy pekrny se jen zaprilo a tatnci vypili i vechno pivo. Drkem pro organiztory bylo dobr vno od Stanislava Jurnka.
Vce ve fotogalerii.
/Ladislav Koubek

20.5.2010
Ex-redaktor Karel Dvok zve z Indie na vstavu fotografi
V rmci Noci kostel ve Velk Btei a tak v rmci Pohdkovho lesa se uskuten vstava fotografi Karla Dvoka z Indie. Karel a Maruka Dvokovi se aktuln nachzej v severn Indii.
Nsledn se vydaj na jih do Bangalore, kde budou v salesinskm stedisku Summanahalli, kter se vnuje dtem z ulice. Na konci kvtna se vrt zpt do Deodurgy, kde je jejich zkladna.
/Ladislav Koubek

19.5.2010
Historicky prvn Noc kostel v Btei
Prvn noc kostel se uskuten v ptek 21. kvtna v kostele sv. Jana Ktitele ve Velk Btei.
Program:
19:00 Me sv. a ehnn kvtin (slou knz vojensk policie)
20:00 Povdn o bteskm kostele a jeho historii
20:20 Pedstaven protestantskch spoleenstv v Btei
21:30 Koncert Tinovskho komornho orchestru
23:00 Koncert folkov skupiny alozpvy
Prohldky v kostela se uskuten v 18.30, 20.00 a 21.00.
/Ladislav Koubek

19.5.2010
Na Pohdkov les pijedou i Jan Kasal a Stanislav Jurnek
Ti destky dobrovolnk v uplynulch tyech dnech obely asi 4 tisce domcnost obc Velkobteska. kol byl pozvat osobn obany k volbm. Ve stylu Barracka Obamy nejen btet lidovci vsadili na to, e pm osloven je nejinnj metodou. Podpoili tak snahu KDU-SL o obhjen poslaneckho mandtu Jana Kasala a zrove tak kandidtku z Velk Btee Danu Rkovou.
Jak k pedseda btesk KDU-SL Tom Kuera, byli dobrovolnci pozitivn pekvapen reakcemi lid a mlokde se setkali s odmtnutm. Na Velkobtesku zskali lidovci velmi silnou podporu, mj. od znmho majitele restaurace a patrona bteskho chodnku slvy Jiho Raue nebo generlnho editele Prvn brnnsk strojrny Milana Macholna, dle od mstnch lka a manaer. Rovn velk mnostv starost z okol Velk
Btee osobn podpoilo kandidaturu Jana Kasala.
Do Velk Btee v zvru kampan zavtaj i piky KDU-SL z Vysoiny a Jin Moravy Jan Kasal a Stanislav Jurnek, aby se v nedli zastnili Pohdkovho lesa. Ten zan v nedli 23. kvtna mezi 14. a 15. hodinou na nmst a po prochzce zzranmsvtem pohdek budou mt stovky rodin s dtmi pleitost vyut skkac hrad, trampolnu a dal atrakce, nebo si jen tak opci buty u tborku na btesk farn zahrad.
/Ladislav Koubek

14.5.2010
Starosta Ba svm podpisem zodpovd za ztrtu t milion
Ti miliony v Helvagu u Btet nikdy neuvid
3 milionyKdo pijde s nabdkou na zhodnocen penz na radnici do Velk Btee, vzpt odchz s nepozenou.
Ped lety se toti radn rozhodli rozmnoit penze prostednictvm vcarskho pennho stavu Helvag. Fond byl ale zablokovn kvli podezen z podvod. Chod k nm zstupci rznch firem, asto i s cizm pzvukem, s tm, e spolupracuj s njakou tuzemskou firmou. Avak rychle je vyprovodme, konstatoval starosta Btee Miroslav Ba.

Lta se thnouc soudn proces pot, co zstupci msta podali trestn oznmen na zprostedkovatelskou eskou spolenost a dali proeten cel vci, pro Btesk nedopadl dobe. Odvolali jsme se k nejvymu sttnmu zastupitelstv, kde odvoln shodili ze stolu a ekli, e vechno je v podku a k dnmu nezkonnmu jednn nedolo, vysvtlil starosta. Osobn to ale vnmm jako zen podvod. Bte byla v prvn vln, ale zhodnocen penz bylo dalm nabzeno i pot, co u se vdlo, e s fondem nco nen v podku, uvedl starosta ke ztrt t milion korun.

Tisce podvedench
O ty penze jsme prost pili. Je to pro ns memento, e takhle se to u ns dlat ned. Nyn jsme mli zisk z prodeje pozemk v prmyslov zn jedenct milion, ale radji ty penze investujeme do infrastruktury a na podporu projekt, kter spolufinancuje Evropsk unie, doplnil Ba.
Veden msta se k investici do vcarskho pennho stavu rozhodlo v roce 1999 pot, co Bte prodejem energetickch akci zskala vce ne 27 milion korun, kter chtla zhodnotit. Do prosperujcho Helvagu byly tehdy vloeny ti miliony. Po trncti letech mli Btet vydlat trnct milion korun. Prvn zhodnocen v roce 2000 bylo bez problm, po dalch dvou letech obdreli zprvu, e Helvag byl zablokovn kvli podezen z pran pinavch penz.
Pokozench bylo v republice odhadem deset tisc. Nejenom prvnick, ale tak i fyzick osoby, kter do fondu asto vloily sv celoivotn spory.

Zdroj: www.denik.cz

14.5.2010
Drupi se nhodn setkal se svoji obdivovatelkou Veronikou ilkovou
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvten Kliknte pro zvtenSetkn jako z pohdky m za sebou Veronika ilkov. Herece se splnil ivotn sen ve chvli, kdy ona sama plnila narozeninov pn sv estaosmdestilet mamince. Osudovou nhodou se pi cest z Prahy do Tinova potkala ve Velk Btei s italskm zpvkem Drupim.
Vce informac na www.novinky.cz


/Ji Rau /foto: Otto Haso

12.5.2010
Stanovit zchranky oteveno
Stanovit zchrankyVe stedu 12. kvtna bylo slavnostn uvedeno do provozu stanovit Zdravotn zchrann sluby kraje Vysoina ve Velk Btei.
Hejtman kraje Vysoina Ji Bhounek, editelka krajsk zchrann sluby Vladislava Filov, starosta Velk Btee Miroslav Ba a nmstek krajskho hejtmana Libor Joukl slavnostn pestihli psku novho stanovit Zdravotn zchrann sluby kraje Vysoina.Ptomni byli i Jan Kasal, Frantiek Bublan, Karel ern, krajt zastupitel, btet radn a dal host.
Btesk stanovit ZZS je prvnm ze serie novch stanovi v kraji, bhem msce budou otevena obdobn zazen v Pibyslavi a v Jemnici. Pro pt rok plnuje Kraj dal stanovit v Poln, Habrech a Kamenici n. L. Od 15. kvtna zan ostr nepetrit provoz, kter bude zajiovat deset zamstnanc.
Vce ve fotogalerii.
/Otto Haso

10.5.2010
Tradin ehnn motorek
ehnn motorekehnn motorek na zatku sezny se stalo ve Velk Btei ji tradic. Letos se uskutenilo v nedli 9. kvtna ve 14 hodin.
Motorkm poehnal btesk far Bohumil Polek se dvma svmi kolegy.
Z pistavenho kamionu koncertovala skupina Eminent. Kolem tet motorki vyrazili na "spanilou jzdu" do Velkho Mezi a Kianova.
Jak to ve vypadalo se mete podvat ve fotogalerii.
/Otto Haso

10.5.2010
Nov hala v Btce otevena
slavnostn oteven halyV sobotu 8. kvtna bylo slavnostn oteveno Centrum kultury, sportu a zjmovch innost v Osov Btce.
Psku pestihli v 15.33 starosta Osov Btky Josef Mach, poslanec Jan Kasal a europoslankyn Zuzana Roithov. Nov hala byla vybudovna za jeden a pl roku s vyuitm dotace Evropsk unie. Vce v ervnovm sle Exit162.
Fotografie si mete prohlednout ji nyn.
/Otto Haso

10.5.2010
V Osov Btce uctili pamtku padlch
pamtnk padlchV sobotu 8. kvtna ve 14.30 se shromdili oban Osov Btky u pamtnku padlch. Vzcn host - europoslankyn Zuzana Roithov a poslanec Jan Kasal krtce zdraznili, jak velk dar je ivot v mru a ve svobod. Pot vichni za zvuk dechovky zamili k nov kulturn a sportovn hale, aby ji slavnostn oteveli.
Podvejte se na fotografie.
/Otto Haso

2.5.2010
FERRARI na nmst ve Velk Btei
FERRARITuto sobotu 1. kvtna po 13 hodin si naplnovali dostavenko na bteskm Masarykov nmst skvostn Ferrari a mnoho znmch osobnost.

Jak to ve dopadlo se mete podvat ve fotogalerii.
/Otto Haso

30.4.2009
POZVNKA: FERRARI na nmst ve Velk Btei
FERRARI
Tuto sobotu 1. kvtna po 13 hodin si naplnovali dostavenko na btesk Masarykovo nmst skvostn Ferrari.

Nevhejte, m dojet a 60 voz !!!

/Ji Rau

30.4.2010
NEPEHLDNTE !!!
Kliknte pro zvten.   Kliknte pro zvten.
/Ji Rau

29.4.2010
Mimodn koncert Bteskho hudebnho plkruhu
Kliknte pro zvtenManel Ardaevovi ukon 14. seznu BHP v ter 4. kvtna.
Renata a Igor Ardaevovi jsou stlicemi Bteskho hudebnho plkruhu. Publikum zn Igora ze slovch klavrnch recitl, Renatu jako korepetitorku, ovem nejvt spch mla jejich spolen vystoupen - a u to byla Smetanova M vlast nebo Dvokovy Slovansk tance.
Tentokrt maj pipraveny skladby pro tyrun klavr i pro dva klavry: Brahmsovy Uhersk tance, Borodinovy Poloveck tance, esk tance Bohuslava Martin a Gershwinovu Porgy a Bess.
Koncert zan v ter 4. kvtna v 19 hodin v bteskm Kulturnm dom.
/Otto Haso

26.4.2010
V kanceli btesk firmy dil zlodj
POLICIEVe firemnm arelu ve Velk Btei mli zlodje. Lapka tam dil v dob od 19. do 20. dubna, kdy vnikl do jedn z kancel spolenosti.
Tam odcizil prun pokladnu s finann hotovost. etenm ve firm bylo zjitno, e tam byl 20. dubna ped estou hodinou rann vidn neznm mu, jen pekonal kovovou brnu.
Pot se dostal na dvr spolenosti, odkud ml voln prchod do prvnho patra budovy. Tam za provozu vnikl do neuzamen kancele, kde z penenky odcizil finann hotovost. Penenka se nachzela ve stejn kanceli, v n byla prun pokladna, ale u vedlejho stolu, popsala rsk policejn mluv Jana Martincov.
Odcizenm penenky i pokladny zlodj zpsobil kodu za bezmla 12 tisc korun.
Zdroj: www.denik.cz

/Ji Rau

26.4.2010
Velk Bte se podlila o body s Teb
FC Spartak Velk Bte
MUI A: HFK Teb B - Velk Bte

Vce informac na www.vysledky.lidovky.cz

/Ji Rau

22.4.2010
Jednn zastupitelstva 26. 4. 2010
Kliknte pro zvten Kliknte pro zvtenV pspvku pana Petre pipomnme prbh minulho jednn zastupitelstva a zveme vechny na dal, kter se kon v pondl 26. 4. 2010 v 16 hodin v psl Kulturnho domu ve Velk Btei.
CO NECHTL STAROSTA SLYET
Z nvrhu rozpotu m zaujaly pedevm dv poloky v investicch, v celkov hodnot 1,3 mil. K.
Prvn z nich je zpomalovac pruh na ulici Vlkovsk (623 000,- K). Ne, e by zde nebyl nutn. Naopak, jsem jeho zastncem. Jen m zarazila ve tto investice. Zamlen zpomalovac pruh by ml bt obdobou toho, kter je postaven u kiovatky ul. Vlkovsk Tinovsk. To znamen, e tento pruh bude pes celou ku vozovky. V tto situaci bude vozidlo jedouc smrem na Vlkov zpomalovac pruh pejdt a za kiovatkou, co nedv vbec dn smysl. Nebezpen je prv pjezd do tto kiovatky od potoka, protoe idi vozidla jedouc z nmst m, i v ppad pohledu do zrcadla, znan omezen vhled. Navc je tento zpomalovac pruh umstn asi 5 m od rovn kiovatky. To znamen, e kad vozidlo, kter najd do kiovatky smrem na Vlkov (ze vech t stran) mus zpomalit a dal vozidlo za nm zstv stt uprosted kiovatky. Je to dal vznamn bezpenostn riziko, kter toto een pin. Zanedbateln nen ani to, e pi zvenm provozu (napklad pi odveden provozu z dlnice) je minimln ance pro vozidla jedouc z nmst a od Brna po star cest, dostat se pes tuto kiovatku. Pitom msto instalovalo na Tyrov ulici jin zpomalovac pruh, v hodnot okolo 40000,- K. Podle vyjden pana starosty vak tento typ nen pro Vlkovskou ulici vhodn z hlediska jeho ivotnosti.
Zobrazit / skrt vce informac »
Podle daj odbornk na dopravn bezpenostn stavby m tento typ (ppadn obdobn) zpomalovacho pruhu, pi intenzit a sloen provozu po komunikaci Na Valech, minimln ivotnost 5 let. Po tto dob zejm bude vhodn vymnit nkolik nejvce namhanch dl. Celkov hodnota opravy se me pohybovat okolo 10000,- K.
Druhou polokou, kter m v investinm zmru msta zaujala, jsou parkovac hodiny na Masarykov nmst (680000,- K). Ne, e by se mi lbilo nmst peplnn auty. Jsem pznivcem spe klidov zny v tomto prostoru, ale uznvm oprvnn zjmy oban, kte potebuj v tomto prostoru vyeit sv zleitosti, ppadn zde ji dlouhodob podnikaj. Z tohoto dvodu je douc parkovn v prostoru nmst, ale urit regulace je vhodn. Ale regulace za 680000,-K? V dob, kdy se rapidn sniuj daov vnosy plynouc do rozpotu msta, jsem zastncem levnjho een.
V em vidm, krom ceny, problmy tto investice? Pedevm v nutnosti nron a soustavn kontroly respektovn tto placen sluby. Z diskuse na jednn vyplynulo, e nen jasn, kdo tuto kontrolu bude provdt. Jednoduch kalkulace: kontrolu je nutn provdt nejmn1x2-3 hodiny (dvouhodinov cyklus parkovn pedpokldm za nejastji vyuvan). Za 10 hodinov denn cyklus parkovn to pedstavuje 3-5 kontrol, kad v dlce minimln 30 minut. To znamen nejmn 1,5 a 2,5 hodiny denn. PR tuto innost nem v popisu sv prce a pochybuji, e by na to mstn oddlen nalo voln kapacity. Bez tto kontroly vak velk st idi tuto regulaci parkovn na nmst nebude respektovat, tud tato investice by se minula inkem. Proto tak plnovan pjmy (do konce tohoto roku 680 000,- K) jsou nereln a zavdjc.
Druh problm vidm v tom, e autoi tohoto projektu ekli pouze A, ale na B u trochu pozapomnli. Toto B znamen: kde budou parkovat mstn oban? Je vybudovno njak zchytn parkovit pobl centra msta? Odstavn plocha za potokem nem charakter parkovit z ady dvod. Pedn je zde otzka bezpenho vjezdu z tto plochy (vjd se na pomrn frekventovanou komunikaci v bezprostedn blzkosti ty kiovatek). Dle tato plocha nem zpevnn povrch a blzk potok tak nen zabezpeen proti niku ropnch ltek. Problm by se vak nalo vc.
Mm vnou obavu, e v ppad nedoeen tohoto problmu by nastala obdobn situace, jako je na Tyrov ulici, kdy zejmna v dob bruslen a hokejov sezny, se parkuje prost vude tam, kde to jen trochu tern umouje. Podle mho nzoru nen eenm to, e kompetentn osoby prost nezajm, jak si oban s parkovnm porad. eenm je zpravidla to nejjednodu. Zaparkovat v nejbli ulici. Meme tedy oekvat poloprzdn nmst, ale pln vedlej ulice, kde opt dojde ke zhoren dopravn bezpenosti.
Tyto sv nzory a otzky jsem na veejnm zasedn ZM nemohl poloit (nejsem formln obanem msta) a tud neznm na n odpov. Mn, jako neobana by odpovdi na tyto otzky zajmaly. Obany msta ne? Tch se to netk?
/Ing. Ladislav Petr

Na programu pondlnho zasedn Zastupitelstva msta bude krom platnch a bezplatnch pevod, smn a nabyt pozemk dleitm bodem nap. schvlen nvrhu zadn zmny . 5 zemnho plnu, rozpotov opaten . 5/2010, revokace sti usnesen . 19/08 bod 6 ze dne 6. 8. 2008, kde se eila ve platby za zasovn pozemk na Jihlavsk u tch vlastnk, kte sv pozemky smovali s mstem. Podrobn program jednn najdete na webovch strnkch msta, nebo na edn desce.
/redakce Exitu162

19.4.2010
Velk Bte porazila Pacov
FC Spartak Velk Bte
MUI A: Velk Bte - Pacov 1:0

Vce informac na www.vysledky.lidovky.cz

/Ji Rau

12.4.2009
PODKOVN
elezoelezoPo loskm prvnm zkuebnm ronku provedl Sbor dobrovolnch hasi Velk Bte v sobotu 10. 4. 2010, dnes ji spnou druhou velikonon eleznou sobotu. Celkem jsme od oban msta dostali 3,5 tuny starho eleza.
Prostedky zskan pi sbru poslou k financovn innosti sboru, pedevm na nkup vychzkovch uniforem, prci s mlde a pravideln kolen zsahov jednotky. Vem obanm, kte ns touto formou podpoili vele dkujeme a tme se opt za rok na dal eleznou sobotu v jarnm obdob.

Vbor SDH Velk Bte
/Marcela Doubkov

11.4.2009
Vyuijte jarnho poas
Kliknte pro zvtenTbornci pichystali dal pedtbornick setkn pro dti - vlet do bteskho okol. Vyuijte hezkch jarnch dn!

Prohldnte si plakt.
/Marcela Doubkov

12.4.2010
NA VOD DLBA BOD
FC Spartak Velk Bte
MUI A: Velk Bte - Poln 1:1

Vce informac na www.fcvelkabites.com

/Ji Rau

8.4.2009
13. ronk Velikononho turnaje ve stolnm tenise
stoln tenis3. 4. 2010 se ji potinct konal Velikonon turnaj ve stolnm tenise pod patrontem TJ Spartak Velk Bte.
Turnaj byl rozdlen na 2 sti, z nich prvn byla zasvcena registrovanm hrm a druh neregistrovanm. V 1. sti se utkalo 17 hr z rznch i vzdlench oddl stolnho tenisu, ve druh si zahrlo dokonce 25 neregistrovanch sportovc. Umstn v turnaji:
Registrovan:
1. msto: K͎ Jaromr - Tel, 2. msto: KOS Ji - Znojmo, 3. msto: KOUTNK Josef - Havlkv Brod, KOZEL Stanislav - Ostrov n/Osl.

Neregistrovan:
1. msto: VODK Petr - Velk Mezi, 2. msto: HURT Jan - Kratochvilka, 3. msto: BAYER Frantiek - Hemanov, 4. msto: BRYCHTA Rudolf - Hemanov

tyhry:
1. msto: K͎ - KOUTNK - Tel, Havl. Brod, 2. msto: KOS - KOV - Znojmo, Jemnice, 3. msto: BRABEC - KAMPAS - Velk Mezi, KOZEL - BEDN - Ostrov n/O., Velk Mezi

Vce z turnaje ve fotogalerii.

Za pomoc pi realizaci 13. ronku Velikononho turnaje dkuje oddl stolnho tenisu tmto sponzorm: BIKOS s.r.o. Velk Bte, BDS s.r.o. Velk Bte, DPL Velk Bte, Elektrizace eleznic Vlkov, Gemax s.r.o. Hodonn, LABARA - R. Holk Jindichov, MO MRS Velk Bte, Oriflame M. Menclerov Velk Bte, Pekrna Jebkov Velk Bte, Penzion u Rau Velk Bte, PF Postforming s.r.o. Velk Bte, Potraviny Janda Velk Bte, PBS a.s. Velk Bte, Restaurace Na Rku ibrava Velk Bte, Restaurant Sport Petr Klma Velk Bte, Slmovo uzenstv s.r.o. Velk Bte, STAMAL COLOUR s.r.o. Krupika Velk Bte, Vaculk Ladislav zednick prce Osov, Weiss - oleje Velk Bte.
Za oddl stolnho tenisu Lucka Z.

7.4.2009
Posledn dn koncert sezny
BHPV ter 6. dubna se konal posledn dn koncert 13. sezny BHP. Klarinetista Irvin Veny a klavrista Ivo Kahnek pedvedli skvlou souhru.
13. sezna Bteskho hudebnho plkruhu se chl ke konci, zbv u jen mimodn kvtnov klavrn koncert manel Ardaevovch. Na tom poslednm dnm udlali poslucham radost klarinetista Irvin Veny a klavrista Ivo Kahnek. Oba pat k esk interpretan pice a k bezchybnm virtuoznm vkonm pidali dokonalou souhru. Na programu koncertu byl Brahms, Debussy, Martin a Poulenc, Ivo Kahnek navc pipomnl 200. vro narozen Fryderyka Chopina. Velmi si pochvaloval btesk koncertn kdlo Petrof I. Mondial.
/Otto Haso

6.4.2009
Bte dala cyklistm co proto
Brno - Bte - BrnoPes 140 cyklist se zastnilo vsobotu 3. dubna tradinho zvodu Brno Velk Bte Brno. Zvod nebyl snadn, do cle dojela mn ne polovina startujcch.
S tminutovm nskokem dojeli khotelu Voron na prvnch dvou mstech borci krlovhradeckho tmu PSK Whirlpool-Autor Leopold Knig nsledovan Stanislavem Kozubkem. Pro tet pku si s tminutovou ztrtou dojel Schwarzhuber tsn ped Okrouhlkem. O pt msto se v zvrenm sprintu utkalo jedenct jezdc, nejrychlej byl Petr Vako z prask Dukly, brnnsk cyklista a esk drhov reprezentant Martin Blha dojel na estm mst.
Zbry zVelk Btee si mete prohldnout ve fotogalerii.
/Otto Haso

Zabrazit star zprvy
Zprvy 1.11. - 31.3.2010
Zprvy 1.6. - 31.10.2009
Zprvy 1.3. - 31.5.2009
Zprvy 1.1. - 28.2.2009
Zprvy 1.10. - 30.12.2008
Zprvy 2.7. - 30.9.2008

 
     
1.10. Vyel NOV EXIT162
Kliknte pro zvten
Denn nabdka jdel
restaurace U RAU
Kliknte pro zobrazen MENU (PDF)

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten
 
ete problm s bydlenm?
Velk Bte je dobr adresa.
Doporuujeme: www.realityd1.cz

INZERCE:
Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

Kliknte pro zvten

PARTNEI:
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Informan - inzertn portl pro Velk Mezi a okol.
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
Aktuln informace z VM.
Kliknte pro zobrazen portlu Noviny Velk Mezi
 
EXIT 162 - tel. 724 782 162, inzerce 777 734 810  |  exit162@seznam.cz